Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / ASC w formie elektronicznej od marca

ASC w formie elektronicznej od marca

Posłowie ustalili ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Nowe regulacje przesuwają z 1 stycznia 2015 r. na 1 marca przyszłego roku termin wejścia w życie przepisów wprowadzających System Rejestrów Państwowych. Obejmuje on centralne,
wzajemnie skomunikowane ze sobą rejestry i€“ rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych i rejestr stanu cywilnego. Termin został przesunięty z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia, jakim jest wdrożenie tych systemów w 2479 gminach w Polsce. Zmiana ta jest też odpowiedzią na postulaty gmin. Dodatkowy czas ma pozwolić zweryfikować pracę nowych systemów, przygotować urzędników do obsługi rejestrów oraz wprowadzić zmiany w organizacji pracy urzędów. Ponadto, wydłużenie terminu wejścia w życie nowych rozwiązań pozwoli uruchomić System Rejestrów Państwowych bezpiecznie, bez negatywnych skutków dla obsługi obywateli. Nowelizacja spowoduje m.in., że nowe dowody osobiste będą wydawane od 1 marca 2015 r., a nie od początku przyszłego roku.
W nowym wzorze tego dokumentu nie będzie już podanego adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu oraz zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu. Do wniosku o wydanie dokumentu trzeba będzie dołączyć zdjęcie sprzed maksymalnie 6 miesięcy. Fotografia będzie musiała spełniać takie wymagania jak w przypadku paszportów. Wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można składać w dowolnej gminie, a także drogą elektroniczną. W myśl nowelizacji także od 1 marca przyszłego roku ma m.in. być prowadzona elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego oraz udostępnianie odpisów tych dokumentów w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. W dalszej kolejności nowelizacja zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Sprawdź także

Tydzień Konstytucyjny

Do tegorocznej edycji Tygodnia Konstytucyjnego zgłosiło się prawie 1100 szkół w całym kraju. Nadal brakuje …