Strona główna / Sądownictwo / Asystenci sędziów w WSA

Asystenci sędziów w WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, na swoich stronach interentowych, poinformował o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego. Konkurs odbył się 26 października 2009 r.

Kandydaci:Joanna Jabłońska zdobyła 33 punkty z testu i 11 z kazusów, razem 44;
Aleksandra Kosiecka 34 z testów i 10 z kazusów, razem 44;
Monika Łyczyńska 30 z testu, 8 z kazusów, razem 38;
Jan Olszanowski 32 punkty z testu i 6 z kazusów, razem 38;
Piotr Maćkowiak 29 z testu, 1 z kazusów, razem 30.
Wobec powyższego, wymagania określone w § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037) spełnili: Joanna Jabłońska, Aleksandra Kosiecka i Monika Łyczyńska.
Jako kandydata do zatrudnienia Komisja wskazała Panią Joannę Jabłońską, a ponadto Komisja wyłoniła dwóch kandydatów na listę rezerwową ? Panią Aleksandrę Kosiecką i Panią Monikę Łyczyńską.
Przewodniczący Komisji: Wiceprezes WSA w Poznaniu Sędzia NSA Jolanta Szaniecka
Członek Komisji: Wiceprezes WSA w Poznaniu Sędzia NSA Tadeusz Geremek
Sekretarz Komisji: Sędzia WSA Maciej Jaśniewicz

Sprawdź także

Drugi, co do wielkości

Rozmowa z sędzią Piotrem Gerke, prezesem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda -Sąd w …