Finansowanie pomostowe

Audyt NIK w Radzie Europy

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Rady Europy i sposób wykonania budżetu tej instytucji w 2015 roku. W zaprezentowanych przez polskich kontrolerów raportach znalazło się jednocześnie 47 rekomendacji, dotyczących usprawnienia organizacji i funkcjonowania Rady. Istotna poprawa systemu zarządzania finansowego, lepsza
ochrona powierzonego mienia oraz skuteczniejsze wykorzystanie posiadanego oprogramowania klasy business intelligence – to rekomendacje NIK, które szczególnie podkreślił wiceprezes NIK Wojciech Kutyła na spotkaniu z Komitetem Ministrów Rady Europy 15 września 2016 roku. Komitet jest najwyższym organem decyzyjnym Rady. Wiceprezes NIK prezentował wyniki audytów przeprowadzonych w Radzie w ciągu ostatniego roku, w tym audytu finansowego, audytu wykonania budżetu, czterech audytów wykonania zadań oraz wyniki audytów poświęconych dwóm programom pomocowym na Ukrainie i jednemu w Mołdawii. Finalna ocena sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za rok 2015 jest pozytywna. W prezentowanych raportach znalazło się łącznie 47 rekomendacji, koncentrujących się przede wszystkim na możliwych usprawnieniach organizacji oraz na systemie regulacji wewnętrznych Rady. Spośród ustaleń finansowych, szczególne zainteresowanie Komitetu zwróciły uwagi NIK dotyczące wyliczenia i prezentacji największej pozycji w sprawozdaniu finansowym Rady – funduszu mającego zapewnić emerytury jej pracownikom.
Więcej na stronie NIK

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …