Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / Awans Polaka w TS UE

Awans Polaka w TS UE

Prof. Maciej Szpunar, który od 2013 r. sprawuje funkcję rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, został wybrany na Pierwszego Rzecznika.

    Przez najbliższy rok jego zadaniem będzie koordynowanie pracy rzeczników oraz przydzielanie ich do konkretnych spraw.  Samych rzeczników nominują rządy państw członkowskich na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Kadencje samych rzeczników trwają 6 lat. Prof. Szpunar sprawuje drugą kadencję z rzędu, która zakończy się w 2024 r. Rolą rzeczników generalnych jest wspieranie w pracy sędziów TSUE. Ich opinie nie są dla Trybunału wiążące. Rzadko jednak zdarza się, aby decyzje TSUE odbiegały od wcześniejszej opinii rzecznika generalnego.

       Dr hab. Maciej Szpunar, związany z Uniwersytetem Śląskim, gdzie zdobywał kolejne stopnie naukowe. Specjalizuje się w prawie europejskim i prawie prywatnym międzynarodowym. Przez kilka lat praktykował jako adwokat. Obecnie wpisany na listę adwokatów niewykonujących zawodu. W latach 2008-2009 był podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w latach 2010-2013 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Sprawdź także

Europa wyklucza neo-KRS

Europejska Sieć Rad Sądownictwa podjęła decyzję o usunięciu z szeregów stowarzyszenia polskiej Krajowej Rady Sądownictwa. …