Strona główna / Aktualności / Azbest wciąż zabija

Azbest wciąż zabija

NIK sprawdzi, jak realizowany jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu. Ten rakotwórczy materiał zrobił w Polsce zawrotną karierę. Dachów i izolacji z domieszką azbestu jest w naszym kraju tak dużo, że ich usuwanie i zastępowanie bezpiecznymi materiałami zaplanowano aż do 2032 roku. Czy termin ten zostanie dotrzymany?Trwałość i uniwersalność azbestu przyczyniła się do jego wielkiej popularności w budownictwie. Na zachodzie Europy wykluczono ten materiał z użytku w latach osiemdziesiątych. W Polsce wykorzystywano go przez kolejnych 20 lat. Dopiero w marcu 1999 roku wprowadzono w naszym kraju zakaz obrotu płytami azbestowymi. Jednak produktów zawierających azbest było w użyciu już tak dużo, że dopuszczono ich warunkowe użytkowanie do końca 2032 roku.
POLSKI KŁOPOT Z AZBESTEM W 2009 roku Rada Ministrów ustanowiła wieloletni programu oczyszczania kraju z azbestu. NIK chce sprawdzić, co udało się do tej pory zrobić. W Łodzi inspektorzy Izby spotkali się z ekspertami, by stworzyć jak najtrafniejszy program kontroli. W trakcie panelu dyskutowano m.in. o: zagrożeniu, jakie azbest wciąż stwarza dla zdrowia obywateli niskiej skuteczności przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych; problemie nielegalnych składowisk odpadów azbestowych; wystarczalności legalnych składowisk; przyczynach niskiego zaangażowania gmin i samych mieszkańców w usuwanie azbestu z domów i gospodarstw; skali i powodach zaniedbywania przez właścicieli nieruchomości obowiązku inwentaryzacji i oceny stanu użytego tam azbestu. Azbest wciąż może stanowić śmiertelne zagrożenie dla tysięcy Polaków. Kontrola NIK ma pokazać, co przeszkadza w sprawnej realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu.

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …