Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Beata Kempa idzie na wojnę

Beata Kempa idzie na wojnę

– Jestem świadoma, że idę na potężną wojnę ? powiedziała „Naszemu Dziennikowi” wiceprzewodnicząca KP Solidarna Polska Beata Kempa, która ustaliła już zasady i regulamin powoływanego przez siebie zespołu parlamentarnego „Stop Gender”. Gender to zło według pani poseł i trzeba je niszczyć.
Kempa zamierza proponować posiedzenia wyjazdowe zespołu, najpierw do dużych miast. Będzie także akcja mająca na celu „pokazanie rządowi, że to co wpuścił tylnymi drzwiami, a teraz próbuje wykpiwać czy bagatelizować, jest jak najbardziej jego odpowiedzialnością”.
Posłanka ma nadzieję, że zgromadzi w zespole parlamentarzystów różnych opcji politycznych, zainteresowanych zwalczaniem negatywnego wpływu ideologii gender na polską rodzinę. Podstawowym celem zespołu ma być sukcesywne diagnozowanie, gdzie takie niepokojące sytuacje maja miejsce, ustalanie podmiotów, które wprowadzają programy gender do szkół, przedszkoli, na uczelnie. Finalnym efektem ma być przedstawienie rozwiązań legislacyjnych, czyli konkretnych projektów ustaw, które musiałby podjąć rząd, a które dotyczyłyby ochrony praw tradycyjnej rodziny i aktywnego wspierania polityki rodzinnej przez państwo.
Widziałem panią poseł w akcji, czyli w telewizyjnej audycji. Rozmawiała ze znanym aktywistą środowisk homoseksulanych. Pan dyskutant nie dość, że „kolorowy” to jeszcze gej. Nie pozwoliła mu dojśc do głosu. Gender, zdaniem B. Kempy, to nie nauka, to ideologia. Ideologia sprzeczna z naukami Kościoła, a więc trzeba ją wyeliminować. Wątku o pedofilii w polskim Kościele pani poseł nie podjęła. A szkoda.
Być może wedlug Beaty Kempy i jej podobnym nawiedzonym obrończyniom „wiary”, pedofila jedst kościelnym serwitutem przynależnym duchownym. Tak. To prawda. Prawica zaczyna dysputę o gender, aby nie mówić o pedofilii w Kościele.

Sprawdź także

Zakazana Białoruś

Marcin Krzemiński: Ekstradycja do Białorusi jest co do zasady niedopuszczalna – stwierdził Sąd Najwyższy Sąd …