Strona główna / Aktualności / Będą gminne domy pomocy

Będą gminne domy pomocy

Weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Nowe regulacje wychodzą naprzeciw postulatom środowiskowych domów samopomocy. Celem nowelizacji jest uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów. Ustawa m.in. umożliwia prowadzenie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez gminy, a nie tylko powiaty. Dotychczas wiele osób nie mogło korzystać z oferty klubów prowadzonych przez powiaty z uwagi na odległość. Ponadto dzięki nowelizacji mniej osób będzie musiało płacić za korzystanie z ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Miesięczna odpłatność pozostanie na poziomie 5 proc. dochodu, ale dochód na osobę zostanie podniesiony z 250 do 300 proc. kryterium. Ustawa ujednolica także kwotę dotacji na jednego uczestnika takiego ośrodka wsparcia w poszczególnych województwach. Wojewoda corocznie będzie ustalać średnią wojewódzką miesięczną kwotę dotacji dla środowiskowych domów samopomocy w wysokości nie niższej niż 250 proc. kryterium dochodowego, a dla klubów samopomocy minimum 80 proc.
Powiązanie minimalnej kwoty dotacji z kryterium dochodowym umożliwi jej wzrost wraz z weryfikacją tego kryterium. Nowelizacja upoważnia też ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do wydania rozporządzenia określającego standardy wsparcia udzielanego w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach, kwalifikacje pracowników i standard obiektów, w których udzielana jest pomoc bezdomnym. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach (np. klęski żywiołowej czy silnych mrozów) do noclegowni i schronisk dla bezdomnych będą mogły być przyjmowane osoby pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.
Ustawa wprowadza także zmiany dotyczące superwizji pracy socjalnej, mającej pomóc pracownikom socjalnym, jako osobom wykonującym pracę obciążającą psychicznie, w przezwyciężaniu efektów wypalenia zawodowego. Określa m.in. programy szkoleń dla superwizorów, kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz zasady uzyskiwania certyfikatów. Nowelizacja przewiduje też, że rodzinne wywiady środowiskowe i pracę socjalną w terenie będzie mogło wykonywać wspólnie dwóch pracowników socjalnych. Dodatkowo kierownik ośrodka pomocy społecznej będzie mógł wystąpić z wnioskiem o pomoc policji, która będzie miała obowiązek ją zapewnić. Ma to poprawić bezpieczeństwo pracowników socjalnych.
Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 5 sierpnia 2015 r., a prezydent podpisał ją 25 sierpnia 2015 r. Nowelizacja wchodzi w życie 5 października 2015 r. – z kilkoma wyjątkami. Chodzi o regulacje dotyczące dotacji dla środowiskowych domów i klubów samopomocy, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Natomiast 5 września 2016 r. wejdą w życie przepisy regulujące wsparcie udzielane w noclegowniach i schroniskach dla osób bezdomnych. Dz.U. 2015 poz. 1310

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …