Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Będą podwyżki dla prokuratorów

Będą podwyżki dla prokuratorów

Podczas drugiego posiedzenia Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym zarekomendowała podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom. Zostanąustanowione
NOWE DODATKI FUNKCYJNE
Chodzi o to, by w załączniku do tego rozporządzenia, który zawiera mnożniki służące do ustalania wysokości dodatków funkcyjnych, uwzględnione zostały funkcje: członka sądu dyscyplinarnego i odwoławczego sądu dyscyplinarnego oraz przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego sądu dyscyplinarnego i odwoławczego sądu dyscyplinarnego. KRP stoi na stanowisku, że dodatkowe obowiązki służbowe, które na podstawie ustawy z 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze obciążyły prokuratorów pełniących te funkcje, zasługują na gratyfikację. Ponadto Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym podjęła uchwałę w sprawie konieczności zapewnienia reprezentacji wszystkich szczebli prokuratury w Sądzie Dyscyplinarnym przy Prokuratorze Generalnym oraz Odwoławczym Sądzie Dyscyplinarnym przy Prokuratorze Generalnym.
ZMIANA SKŁADU SĄDóW
Zgodnie z tą uchwałą KRP zwróciła się do zgromadzeń prokuratorów w prokuraturach regionalnych o uwzględnienie w swoich wyborach konieczności zapewnienia reprezentacji wszystkich szczebli powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w obu Sądach Dyscyplinarnych przy Prokuratorze Generalnym. Ma to związek z treścią nowego art. 147 par. 1 ustawy z 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze. Przepis ten nakazuje zapewnienie zasiadania w składzie sądu dyscyplinarnego przynajmniej jednego prokuratora z jednostki organizacyjnej prokuratury równorzędnej do tej, w której obwiniony pełnił służbę lub wykonywał czynności służbowe w chwili czynu. W ocenie KRP prawidłowo funkcjonujące sądownictwo dyscyplinarne dla prokuratorów jest istotnym gwarantem niezależności prokuratorów. Stanowi również ważny element prokuratorskiej samorządności.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …