Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Bedzie nowy Rejestr Spadkowy

Bedzie nowy Rejestr Spadkowy

Potwierdzanie prawa do spadku będzie pewniejsze i łatwiejsze do zweryfikowania. Rząd, podczas wtorkowego (21 czerwca 2016 r.) posiedzenia, przyjął opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, sprawiającej, że krajowym Rejestrem Spadkowym objęte zostaną również europejskie poświadczenia spadkowe (EPS). WpisaniaEPS do Rejestru dokona z urzędu sąd albo notariusz wydający EPS. Rejestr Spadkowy to publiczny rejestr, prowadzony przez Krajową Radę Notarialną w systemie teleinformatycznym. Wprowadzono go ustawą z 10 lipca 2015 r., która w pełni wejdzie w życie 8 września 2016 r. W Rejestrze Spadkowym będą ujawniane informacje na temat orzeczeń sądowych i dokumentów wydawanych przez notariuszy, potwierdzających prawa do spadku. Natomiast EPS, uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 4 lipca 2012 r., a uzupełniająco także w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego, ustawy ? Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1137), to kolejne – obok postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz wydawanego przez notariuszy aktu poświadczenia dziedziczenia – poświadczenie służące wykazywaniu praw do spadku. EPS może być alternatywą dla dotychczasowych dokumentów. Wydawany, według jednolitego wzoru, przez sąd lub notariusza (w zależności od wyboru zainteresowanego), rodzi skutki we wszystkich państwach członkowskich UE związanych rozporządzeniem, bez potrzeby odrębnego uznania lub stwierdzenia wykonalności. Unijne przepisy nie wymagają bezwzględnie rejestrowania EPS w krajowych rejestrach obejmujących dokumenty potwierdzające prawa do spadku. Taka rejestracja zwiększa jednak skuteczność EPS wydawanych przez polskie sądy i polskich notariuszy. Wzmacnia też wiarygodność samego Rejestru Spadkowego oraz pewność obrotu prawnego, a także minimalizuje ryzyko wydawania sprzecznych orzeczeń, czy innych dokumentów potwierdzających prawa do spadku. Poza rozszerzeniem Rejestru Spadkowego na EPS przyjęty przez rząd projekt doprecyzowuje i koryguje niektóre obowiązujące przepisy. Dotyczą one aktów poświadczenia dziedziczenia, Rejestru Spadkowego, trybu składania przez notariuszy wniosków o wpis w księdze wieczystej, a także opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym. Projektowana ustawa ma wejść w życie 8 września 2016 r. W ten sposób Rejestr Spadkowy, już od samego początku swojego funkcjonowania, obejmie także EPS. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …