Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Będzie ustawa o petycjach obywatelskich

Będzie ustawa o petycjach obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie sygnalizował konieczność uregulowania kwestii petycji w formie ustawy. Powoływał się przy tym na art. 63 Konstytucji RP, który stanowi o prawie każdego do składania petycji w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznychw związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Ostatnie wystąpienie RPO w sprawie petycji zostało skierowane 20 czerwca br. do Marszałek Sejmu.
Na potrzebę pilnego unormowania tego problemu zwracały uwagę również inne instytucje publiczne i organizacje społeczne. W odpowiedzi na te apele, z inicjatywy Senatu RP, przygotowano projekt ustawy o petycjach. Ostatecznie uchwalona ona została podczas 71 posiedzenia Sejmu RP w dniu 11 lipca br. Umożliwi ona obywatelom skuteczniejsze i efektywniejsze korzystanie z przysługujących im praw.

Sprawdź także

Nobel z Oslo dla dziennikarzy

Pokojowa Nagroda Nobla 2021 została przyznana. Otrzymali ją dziennikarze Maria Ressa z Filipin oraz Dmitrij …