Strona główna / Listy / Wybór bez Adwokatury

Wybór bez Adwokatury

Naczelna Rada Adwokacka nie wskaże przedstawiciela w Zespole do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego i nie weźmie udziału w tej procedurze

  • Naczelna Rada Adwokacka nie wskaże swego przedstawiciela w Zespole do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego.
  • Decyzję podjęło Prezydium NRA podczas posiedzenia 15 lutego.
  • Udział samorządu zawodowego Adwokatury w pracach zespołu powołanego przez czynnik polityczny, jakim jest Minister Sprawiedliwości, nie jest możliwy ze względu na zasadę niezależności Adwokatury od władzy politycznej.
  • Jednocześnie Naczelna Rada Adwokacka ponownie wskazuje, że konieczna jest pilna zmiana ustawy rozdzielająca funkcję Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości.

Informację o stanowisku Prezydium NRA przekazał w piśmie do Ministra Sprawiedliwości Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati.

Prezes informuje, że wynik analizy podstaw powołania zespołu, a także celu, dla którego został utworzony, wskazuje, że w aktualnym stanie prawnym nie jest możliwy udział Naczelnej Rady Adwokackiej lub jej przedstawiciela – szerzej samorządu zawodu zaufania publicznego – w pracach takiego zespołu.

Zgodnie z art. 1 Prawa o adwokaturze Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Powyższe wyklucza z mocy ustawy udział samorządu zawodowego Adwokatury w pracach zespołu powołanego przez czynnik polityczny jakim jest Minister Sprawiedliwości – wskazuje Prezes NRA.

Prezydium NRA podjęło taką decyzję również z uwagi na to, że udział samorządu lub jego przedstawiciela w pracach takiego zespołu nie mieści się także zadaniach samorządu adwokackiego określonych w art. 3 Prawa o adwokaturze. Wynika to z braku formalnoprawnej podstawy, a także wskazanego powyżej charakteru takiego zespołu i przede wszystkim ustrojowej pozycji Adwokatury.

Formy współdziałania samorządu adwokackiego w realizacji zadań publicznych, w tym z Ministrem Sprawiedliwości, są wyraźnie określone w przepisach ustawy.

Dodatkowo Prezes NRA wskazuje, że podejmując tę decyzję Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stanęło na stanowisku, iż zgodnie obowiązującymi przepisami Prawa o prokuraturze, wybór Prokuratora Krajowego jest przypisany Prezesowi Rady Ministrów, który dokonuje tego na wniosek Prokuratora Generalnego, będącego jednocześnie Ministrem Sprawiedliwości, po uzyskaniu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przy tak ukształtowanych przepisach jest do decyzja polityczna. Z przyczyn ustrojowych oraz z uwagi na niezależności Adwokatury od władzy politycznej, wyklucza to udział samorządu zawodowego Adwokatury na jakimkolwiek etapie tej procedury.

Jednocześnie Naczelna Rada Adwokacka ponownie wskazuje, że konieczna jest pilna zmiana ustawy rozdzielająca funkcję Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości. W przypadku zmiany w przyszłości przepisów Naczelna Rada Adwokacka jest gotowa uczestniczyć w procedurze wyboru niezależnego Prokuratora Generalnego.

Sprawdź także

Egzamin komorniczy

W piątek (12.04.br.) zakończył się egzamin komorniczy. Wnioski o dopuszczenie do sprawdzianu złożyło 91 aplikantów …