Finansowanie pomostowe
Strona główna / Szczypta soli / Bezbronna Rzeczpospolita

Bezbronna Rzeczpospolita

Zakaz noszenia broni w wybrane dni i wybranych miastach przewiduje projekt rozporządzenia MSWiA, które ministerstwo skierowało niedawno do uzgodnień międzyresortowych. Projekt ma związek z polską prezydencją, która przypada w drugiej połowie 2011 r. Okresowe zakazy noszenia wszelkiego rodzaju broni mają zostać wprowadzone w Warszawie, Sopocie, Gdańsku, Malborku, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu. W tych miastach zaplanowano wydarzenia związane z polskim przewodnictwem w Radzie UE. MSWiA motywuje zakaz koniecznością zapewnienia tam bezpieczeństwa i porządku publicznego. W Warszawie zakaz ma obowiązywać w dniach: 30 czerwca-9 lipca, 17-21 lipca, 27 września-5 października, 1-3 grudnia oraz 12-18 grudnia. W tym czasie w stolicy ma się odbyć oficjalna inauguracja prezydencji, wspólne posiedzenie rządu z Komisją Europejską, szczyt Partnerstwa Wschodniego, liczne konferencje i spotkania ministrów z krajów UE, a także Europejskie Dni Rozwoju. W Sopocie zakaz noszenia broni objąłby niemal cały lipiec (od 4 do 30) oraz pierwszy tydzień września. W Sopocie zakaz noszenia broni objąłby niemal cały lipiec (od 4 do 30) oraz pierwszy tydzień września. W wakacje w tym mieście odbędzie się seria nieformalnych spotkań ministrów ds. zdrowia, zatrudnienia i polityki społecznej, środowiska, rozwoju oraz europejskich. Z kolei na początek września nad Bałtykiem zaplanowano nieformalne spotkanie ministrów ds. zagranicznych oraz konferencję ministrów ds. transportu. Ponieważ część pierwszego z tych wydarzeń odbędzie się też w Malborku, zakaz noszenia broni zostanie wprowadzony również w tym mieście (1 i 2 września). W Gdańsku broni nie można byłoby nosić przez dwa dni – 27 i 28 lipca. Na drugą z tych dat zaplanowano uroczystości w Stoczni Gdańskiej. We Wrocławiu zakaz noszenia broni ma być wprowadzony na prawie cały wrzesień (od 7 do 30). W stolicy Dolnego Śląska będą się wtedy odbywać nieformalne spotkania ministrów zajmujących się sprawami audiowizualnymi, energią oraz obroną narodową. Od 4 do 29 października broń w domach będą musieli zostawić mieszkańcy Krakowa. Powodem są nieformalne spotkania ministrów ds. turystyki, sportu oraz rodziny i równości płci, a także konferencje ministerialne dot. polityki energetycznej oraz Partnerstwa Wschodniego.
Ostatnim miastem, gdzie ma zostać wprowadzony zakaz noszenia broni, jest Poznań (2-5 oraz 16-25 listopada). W tym mieście mają się spotkać unijni ministrowie zajmujący się sprawami wewnętrznymi, administracją elektroniczną oraz polityką regionalną.
Według danych policji w Polsce pozwolenie na broń w ub.r. miało prawie 320 tys. osób. Rozporządzenie ministra SWiA ma zakazywać noszenia wszelkiego rodzaju broni. Ustawa o broni i amunicji, która jest podstawą do wydania rozporządzenia, obejmuje uregulowaniami nie tylko broń palną. Jest w niej wymieniona również broń pneumatyczna, miotacze gazu obezwładniającego, a także narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu. Ta ostatnia kategoria obejmuje kusze, paralizatory oraz broń białą (według ustawy: ostrza ukryte w przedmiotach niewyglądających jak broń, kastety i nunczaki oraz niektóre rodzaje pałek, w tym kije bejsbolowe). Rozporządzenie nie będzie dotyczyło m.in. wewnętrznych służb ochrony w przedsiębiorstwach oraz agencji ochrony osób i mienia. Nie będą nim objęci także posiadający broń obcy dyplomaci oraz np. przedstawiciele zagranicznych służb chroniący oficjalne delegacje przebywające w Polsce. Ustawa o broni i amunicji, a więc także wydane na jej podstawie rozporządzenie, nie dotyczy też: żołnierzy, policjantów, celników oraz funkcjonariuszy służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej i Służby Więziennej. Ostatni raz zakaz noszenia broni, po jednym dniu w Warszawie i Krakowie, wprowadzono przy okazji pogrzebu pary prezydenckiej w kwietniu 2010 r. Podobne rozwiązania były już wprowadzane wcześniej, m.in. podczas Szczytu Gospodarczego w Warszawie w 2004 r. i wizyt papieskich. (źródło: portal wp.pl
Trzeba żywić nadzieję, że do rozporządzenia, ajk juz wejdzie w życie, dostosują się wszelkiej maści bandyci i przestępcy, którzy na co dzień z bronią się nie rozstają. Onegdaj zabraniano sprzedaży alkoholu przed 1 Maja i 22 Lipca, a i tak w świątecznie dni cały nieomal naród za kołnierz nie wylewał. Po co robić wiele hałasu o nic. Tego nie wie nikt. Jakby co, to policja zasłoni się stosownym aktem prawnym i chyba tylko o to chodzi.

Sprawdź także

Narodowy Nie( Ład)

I wreszcie wiemy, co ma mieścić się w dawno zapowiadanym z hukiem „Nowym Ładzie”, który …