Finansowanie pomostowe
Strona główna / Szczypta soli / Bezkarnośc Gowina

Bezkarnośc Gowina

Koszty finansowe nietrafnych decyzji posła Jarosława Gowina, byłego ministra sprawiedliwości, liczyć można w miliardach złotych ? uważa Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku, wskazując na skutki przeprowadzenia reformy sądownictwa, związanej z likwidacją tzw. małych sądów. W swojej uchwale płocka ORA przypomina o przepisach, mówiących o odpowiedzialności funkcjonariuszy państwowych i konsekwencjach ich uchybień, zawartych w art. 231 kodeksu karnego.
Zdaniem płockiej ORA, poważnym zagrożeniem dla porządku prawnego był sposób przeprowadzenia reformy sądownictwa związanej z likwidacją tzw. małych sądów, za którą pełną odpowiedzialność, w tym również prawną, a nie tylko polityczną, ponosi ówczesnym minister sprawiedliwości, poseł Jarosław Gowin.
Jak wynika z uzasadnienia uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 17 lipca 2013 r. ( III CZP 46/13 ) minister sprawiedliwości w sposób rażący nie dopełnił ciążących na nim ? w wyniku sprawowanej funkcji ? obowiązków, dopuszczając do tego, że sędziowie likwidowanych sądów, którzy w związku z tą reformą byli przenoszeni służbowo, nie byli uprawnieni do orzekania bez narażenia się na możliwy i realny zarzut wyrokowania przez sąd nienależycie obsadzony. Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku wyraża pogląd, iż koszty finansowe nietrafnych decyzji byłego ministra Jarosława Gowina, idące jej zdaniem w miliardy złotych, powinny być przedmiotem zainteresowania odpowiednich organów władz państwowych. ?Brak jakiejkolwiek reakcji nie mieści się w zasadach i porządku Państwa Prawa, na co Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku zwraca uwagę? .
Pytanie czy Jarosław Gowin, który w sposób bezwględny realizował chore z urojenia pomysły poniesie jakakolwiek odpowiedzialność , publicyści zadawali od dawna.Reforma małych sądów przeprowadzona wbrew woli społeczeństwa, napiętnowana przez Krajową Radę Sądownictwa, której ustalenia poparłm ostatecznie Sąd Najwyższy, przyniosła wymierne straty. Czy były pupil PO poniesie odpowiedzalnośc Śmiem wątpić
.

Sprawdź także

Zagłuszony protest

Kataryna: Władza hoduje regularne bojówki. Zagłuszanie za pomocą sprzętu nagłaśniającego, kupionego tituszkom Bąkiewicza przez władzę, …