Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

Minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej ds. Strategii, na którym zapowiedział przyspieszenie prac nad stworzeniem systemu bezpłatnej pomocy prawnej. ? W ramach prac nad stworzeniem systemu bezpłatnej pomocy prawnej wykorzystamy także te analizy, które zostały przedstawione na posiedzeniuRady ? powiedział Minister. Drugie już posiedzenie Rady Społecznej odbyło się w dniu 15 października 2014 r. Jednym z głównych tematów spotkania był dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej. Członkowie Rady dyskutowali także o możliwościach usprawnienia pracy sądów oraz wyłonili ze swojego składu grupy robocze, które będą pracować nad propozycjami dotyczącymi konkretnych problemów. – Będziemy poszukiwać efektywnych rozwiązań, które będą angażować istniejącą już infrastrukturę do budowania sieci pomocy. Zaliczam do niej takie instytucje jak uniwersyteckie kliniki prawa, korporacje prawnicze, a także działające lokalnie organizacje pozarządowe ? zapowiedział Minister Cezary Grabarczyk. Poza zagadnieniami związanymi z pomocą prawną, Rada dyskutowała na temat możliwości uproszczeń proceduralnych związanych ze sprawnością sądownictwa (link: prezentacja). Rada dokonała również podziału na zespoły tematyczne, które zajmować się będą poszczególnymi grupami problemów leżących w sferze jej działania. Poszczególne grupy zajmą się takimi problemami jak sprawność sądownictwa i edukacja kadr wymiaru sprawiedliwości; dostęp do pomocy prawnej i wzmocnienie konsultacji publicznych, a także zagadnienia związane z egzekucją prawa.
Rada działa na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Społecznej do spraw wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce. Działalność Rady ma służyć zwiększeniu roli środowiska reprezentującego obywatelski sposób myślenia o wymiarze sprawiedliwości, poprzez przyznanie mu narzędzi pozwalających na wyrażanie oficjalnych opinii i stanowisk dotyczących istniejących i planowanych polityk publicznych prowadzonych w przestrzeni sprawiedliwości. Jednocześnie, Rada ma stanowić narzędzie społecznej kontroli nad realizacją Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce.
W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, m.in. Business Centre Club, Fundacji Court Watch Polska, Centrum im. A. Smitha, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Sprawdź także

Co może policja w szpitalu

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę kobiety, wobec której – po zażyciu przez nią tabletki poronnej …