Najnowsze informacje

Bezprawna nacjonalizacja

Skarb Państwa, który reprezentował pozwanego wojewodę wielkopolskiego, na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu zapłaci archidiecezji poznańskiej 23 miliony złotych odszkodowania.

Podstawą kościelnego roszczenia był fakt bezprawnego użytkowania dwóch budynków: VIII Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Muzycznej przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu, co było możliwe po nacjonalizacji tych nieruchomościi przez państwo w 1956 roku.
Kuria domagała się 32 milionów złotych, sąd obniżył jednak roszczenia. Archidiecezja zażądała pieniędzy kiedy odzyskała nieruchomość, co nastąpiło trzy lata temu. Decyzja o nacjonalizacji nieruchomości przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu z 1956 roku została unieważniona przez wojewodę wielkopolskiego, a podtrzymały ją: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu i Naczelny Sąd Administracyjny. Kościół starał się o zwrot budynków od 1991 roku. Kościół wystąpił też o 32 miliony złotych odszkodowanie za niemożność użytkowania budynków od 1997 roku. Warto dodać, że do 1948 roku w spornych budynkach mieściła się Milicja Obywatelska, która wynajęła je od Kościoła. Potem władze PRL zdecydowały się znacjonalizować nieruchomości, co po 1989 roku okazało się sprzeczne z prawem. Stąd roszczenia kościelne.
Sąd przyznał odszkodowanie ponieważ okres ostatnich 10 lat nie uległ przedawnieniu. Nakazując zapłatę 23 milionów złotych sąd orzekł również zapłatę ustawowych odsetek od lutego 2009 roku. Argument przedawnienia z kolei podnosiła Prokuratoria Generalna żądając odrzucenia pozwu. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …