Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Bezprawne przeglądanie akt adwokata

Bezprawne przeglądanie akt adwokata

Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał, że Prokuratora Okręgowa w Szczecinie bezprawnie zabezpieczyła i przeglądała akta spraw z kancelarii zatrzymanego adwokata Marka K. Adw. Włodzimierz Łyczywek, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, wydał w tej sprawie oświadczeni. Oto treść Oświadczenia Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie:Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał, że Prokuratora Okręgowa w Szczecinie bezprawnie zabezpieczyła i przeglądała akta spraw z kancelarii zatrzymanego adwokata Marka K. Adw. Włodzimierz Łyczywek, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, wydał w tej sprawie oświadczenie, które publikujemy poniżej.
Oświadczenie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
W związku ze sprawą adw. Marka K. i postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie dnia 13 września 2013 r. poprzedzonego wnioskiem Prokuratora Okręgowego z dnia 12 września 2013 r. o wyrażenie zgody na przejrzenie zabezpieczonych 708 akt spraw Kancelarii Adwokackiej i następnie o wyrażenie zgody na wykorzystanie tych akt jako dowodów w postępowaniu karnym przeciwko adw. Markowi K. ? Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie zwołała konferencję prasową w połowie września 2013 r. zajmując stanowisko, iż zatrzymanie, przeglądanie akt przez organy ścigania narusza prawo procesowe karne a także Konstytucje RP. Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Szczecinie było zupełnie odmiennego zdania i wielokrotnie oświadczało, iż ich wniosek został zaakceptowany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie a w dodatku był słuszny i oparty o przepisy prawa. Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie z całą mocą podkreślała, iż występuje nie w obronie podejrzanego adwokata o popełnienie przestępstwa, a w interesie obywateli i konstytucyjnych ich praw. Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał postanowienie w dniu 29 października 2013 r. w tej sprawie i postanowieniem tym zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego w ten sposób, że nie uwzględnił wniosku Prokuratora Okręgowego z dnia 12 września 2013 r. o wyrażenie zgody na wykorzystanie jako dowodów zabezpieczonych akt w dniu 11 września 2013 r. Kancelarii Adwokackiej. W obszernym, liczącym 32 strony postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie czytamy, że: – ?konieczna stała się korekta zaskarżonego orzeczenia poprzez wyrażenie przez Sąd Odwoławczy o braku akceptacji dla jurydycznie wadliwego żądania Prokuratora. Oczywiste jest bowiem, że domaganie się wniosku blankietowego wydania zezwolenia na wykorzystanie jako dowodów w postępowaniu karnym wszystkich dokumentów zawierających tajemnice adwokacką … nie dają się pogodzić z zasadami demokratycznego państwa prawa?, – Sąd Apelacyjny przywołując orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2004 r. stwierdza dalej, że ? funkcją zakazów związanych z tajemnicą zawodu radcy prawnego, adwokata, notariusza, lekarza, nie jest ochrona interesów osób, które te zawody wykonują, lecz nade wszystko ochrona tych osób, które w zaufaniu do wykonywanych publicznych funkcji adwokata, radcy prawnego, notariusza, lekarza powierzają im wiedzę o faktach, którymi nie chcą na ogół dzielić się z innymi osobami?, – ?doniosłość instytucji tajemnicy adwokackiej jest przy tym oczywista skoro stanowi ona istotną gwarancję właściwego wykonywania zawodu adwokata, gwarancje efektywnego realizowania funkcji i zadań Palestry … służy ochronie interesów korzystających z pomocy prawnej adwokata, będąc zarazem elementem całego systemu ochrony prawnej i gwarantuje także prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości?. Konkludując swoje stanowisko Sąd Apelacyjny w Szczecinie w postanowieniu z dnia 29 października 2013 r. uznaje, iż zabezpieczenie i przeglądanie akt sprawy z Kancelarii Adwokackiej było naruszeniem prawa, zaś ochrona tajemnicy adwokackiej jest jedną z konstytucyjnych gwarancji prawidłowego wykonywania zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego i jest nieodłącznym elementem całego systemu ochrony prawnej oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawnym, zaś respektowanie tej tajemnicy leży także w dobrze pojętym interesie publicznym. Wyrażając satysfakcję z takiego stanowiska zajętego przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie, chcę jeszcze raz podkreślić, że od samego początku tej bulwersującej sprawy Okręgowa Rada Adwokacka i ja sam prezentowaliśmy dokładnie identyczne poglądy jak to, które sformułował Sąd Apelacyjny w Szczecinie w swoim postanowieniu z dnia 29 października 2013 r. Adw. Włodzimierz Łyczywek Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie 5 /11 /2013

Sprawdź także

Dzień zapobiegania samobójstwu

10 września – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom Często, gdy słyszymy o złym nastroju innych mówimy: …