Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Bicz na „białe kołnierzyki”

Bicz na „białe kołnierzyki”

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi został powołany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2018 roku. Instytut to specjalistyczna instytucja, której celem jest prowadzenie działalności na potrzeby wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w dziedzinie nauk sądowych m.in. poprzez prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii na zlecenie sądów, prokuratur oraz innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.
Organami Instytutu są Dyrektor oraz Rada Naukowa. Dyrektorem Instytutu został dr Paweł Gajewski z Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie, zgodnie z zarządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2018 roku, do czasu wyłonienia Rady Naukowej w pełnym składzie, pełniącym obowiązki Przewodniczącego Rady Naukowej Instytut został Bogdan Święczkowski Prokurator Krajowy.
Aktualnie w Instytucie powołano Zakład Rachunkowości i Finansów, Rynków Finansowych, Bankowości i Ubezpieczeń, Zakład Podatków i Ceł. Planuje się także powołanie Zakładu Cyberprzestępczości Gospodarczej.

Instytut otworzył 10 maja 2019 roku I zastępca Prokuratora generalnego prokurator krajowy Bogdan Świeczkowski / Podczas wystąpienia Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski podkreślił, że działania na rzecz utworzenia Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych były jednym z priorytetów jego aktywności jako prokuratora krajowego..

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Co nam zrobili Czeczeni

Polska odsyłała uchodźców do Białorusi już w 2016 roku. Choć Trybunał w Strasburgu uznał to …