Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Biegli „rodzinni” zawodzą

Biegli „rodzinni” zawodzą

Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów, które wydają dla sądów opinie w sprawach rodzinnych miały przyśpieszyć procedury. Tak się jednak nie dzieje. Mniej niż 1/3 opinii powstaje w terminie krótszym niż 60 dni, co przedłuża postępowanie przed sądami.
Ponadto wyniki testów nie są ujawniane, więc rodzice nie mają jak się do nich odnieść
Rzecznik Praw Obywatelskich zatem prosi ministra sprawiedliwości o aktualne informacje na temat prac, które miały poprawić tę sytuację. Rzecznik ponownie zwrócił się do ministra sprawiedliwości w sprawie problemów z płynnym działaniem Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów. Zespoły te działają w sądach rodzinnych. Ich zadaniem jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich.

Z ostatniej odpowiedzi resortu z 15 marca 2018 r. wynikało, że prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o OZSS. Projektowane zmiany miały rozwiązać sytuację braków kadrowych, które powodują duże opóźnienia w procesie wydawania opinii. Miała również zostać wyjaśniona kwestia zapisów w rozporządzeniu ministra, które wykluczają możliwość zapoznania się przez rodziców z wynikami testów. Jest to problem często zgłaszany przez organizacje ojcowskie.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi ministra sprawiedliwości o aktualne informacje na temat efektów prowadzonych prac.

Sprawdź także

Pandemia a ciąża i porody

W publicznych szpitalach w czasie pandemii nie są przestrzegane prawa kobiet rodzących – wynika z …