Strona główna / Szczypta soli / Bijemy, bo lubimy

Bijemy, bo lubimy

Policja podsumowała działania wobec Marszu Niepodległości
Zatrzymano łącznie 309 osób, w tym 36 – wobec podejrzenia popełnienia różnych przestępstw
Jedna osoba dostała zarzut propagowania ustroju faszystowskiego; inna jest podejrzana o podpalenie mieszkania
Nałożono 210 mandatów karnych
Sporządzono 56 notatek ws. skierowania do sądów wniosków o ukaranie za wykroczenia
Wobec 272 osób sporządzono notatki do sanepidu

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej inicjatywy sprawę działań policji w związku z Marszem Niepodległości w Warszawie 11 listopada 2020 r. Szereg zdarzeń podczas interwencji policji, relacjonowanych przez media, wymaga bowiem wyjaśnienia w kontekście zapewnienia ochrony praw i wolności uczestników Marszu oraz innych osób.

RPO poprosił Komendanta Stołecznego Policji o informacje:

Jaki był przebieg zdarzeń w okolicy Ronda de Gaulle’a, gdzie – jak wynika z przekazów medialnych – zostały użyte przez policjantów m.in. granaty hukowe i gaz łzawiący (ze szczególnym uwzględnieniem oceny prawidłowości reakcji policjantów i adekwatności użytych  środków przymusu bezpośredniego);
Jaki był przebieg zdarzeń na błoniach koło Stadionu Narodowego oraz na peronie stacji kolejowej i stacji metra (z oceną prawidłowości działań policjantów i użytych środków przymusu bezpośredniego);
W jakich okolicznościach policjanci użyli broni gładkolufowej; czy jej użycie było adekwatne i uzasadnione okolicznościami, jakie były skutki jej użycia;
Jakie działania podjęła policja w związku z podpaleniem racą mieszkania przy wiadukcie Mostu Poniatowskiego, czy sprawca bądź sprawcy zostali ustaleni i ewentualnie jakie dalsze czynności podjęto w tej sprawie;
Czy i jakie działania podjęto wobec osób, które podczas Marszu swoim zachowaniem (np. „hajlowaniem”) lub noszonymi symbolami (np. krzyżami celtyckimi) wyrażali aprobatę dla ideologii faszystowskiej;
Czy i jakie działania podjęto wobec osób, używających podczas zgromadzenia materiałów pirotechnicznych;
Jaka była przyczyna użycia środków przymusu bezpośredniego wobec mężczyzny pochodzenia azjatyckiego na peronie stacji metra Stadion i nieudzielenia mu przez policjantów pomocy, której potrzebował;
Ile osób zatrzymano w związku z tymi wydarzeniami, na jakich podstawach faktycznych i prawnych, jakie dalsze działania są  prowadzone wobec tych osób.

RPO prosił też o odniesienie się do stanowiska organizatorów Marszu, jakoby zajścia były wynikiem prowokacji policji lub innych osób niebędących uczestnikami Marszu.
Odpowiedź KSP

Komendant stołeczny nadinsp. Paweł Dobrodziej poinformował, że

sprawa dotycząca przebiegu działań prowadzonych 11 listopada 2020 r. w ramach operacji policyjnej kryptonim „Niepodległość 2020" w rejonie sklepu Empik przy Al. Jerozolimskich 28, w trakcie których obrażeń ciała doznał Tomasz G., w ramach nadzoru podlega wyjaśnieniu przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji, w związku z powyższym pytania w tym zakresie należy kierować do Komendy Głównej Policji,
w zakresie użycia środka przymusu bezpośredniego w postaci pocisków gumowych miotanych z broni gładkolufowej przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, sprawę przekazano w celu oceny właściwemu przełożonemu funkcjonariuszy Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach,
w zakresie wykorzystania środka przymusu bezpośredniego w postaci granatu hukowego przez funkcjonariusza Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu, sprawę przekazano w celu oceny właściwemu przełożonemu funkcjonariusza, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu.

W zakresie stosowania przez funkcjonariuszy Policji garnizonu stołecznego środków przymusu bezpośredniego w trakcie zabezpieczenia w okolicach Stadionu Narodowego, czynności z Rozdziału 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji wdrożono w Komendzie Stołecznej Policji, Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV, Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie, Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie, Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zs. w Starych Babicach oraz Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie. Czynności pozostają w toku.

KRP Warszawa I prowadzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ śledztwo z art. 163 § 1 pkt 1 kk (podpalenie mieszkania). Jednej osobie przedstawiono zarzut o czyn z art. 164 § 1 kk w zw. z art. 163 § 1 pkt 1 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

W toku czynności związanych z publikacją wizerunków osób uczestniczących w Marszu Niepodległości, których zachowanie było niezgodne z prawem, ustalono sprawcę, który idąc Mostem Poniatowskiego propagował ustrój faszystowski. KRP Warszawa VII prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące propagowania faszystowskiego ustroju państwa. Przedstawiono zarzut o czyn z art. 256 § 1 kk.

W trakcie zabezpieczenia wylegitymowanych zostało 11 sprawców wykroczeń w związku z posiadaniem środków pirotechnicznych. Trzech sprawców posiadających środki pirotechniczne zostało ukaranych grzywną w drodze mandatu karnego. Wobec pozostałych sprawców wykroczeń w KRP Warszawa I oraz KRP Warszawa VII prowadzone są czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenie.

W trakcie zabezpieczenia zatrzymano łącznie 309 osób (w tym 1 osobę w związku z nakazem doprowadzenia do Aresztu Śledczego na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji w zw. z art. 79 § 2 kkw) .

Na podstawie art. 244 § 1 kpk zatrzymano 36 osób w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z czego:

10 - z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Przeciwdziałaniu Narkomanii,
14 - z art. 254 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk,
4 - z art. 254 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Przeciwdziałaniu Narkomanii,
2 – z art. 158 § 1 kk,
2 - z art. 222 § 1 kk i art. 254 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk,
1 - z art. 223 § 1 kk w zb. z art. 254 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk,
1 - z art. 226 § 1 kk,
1 - z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk,
1 - z art. 278 § 1 i 5 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Spośród 36 osób zatrzymanych jako osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa:

4 osoby przesłuchano w charakterze świadka w trybie art. 183 kpk,
32 osoby przesłuchano w charakterze podejrzanego.

Wobec 1 podejrzanego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec 17 podejrzanych prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Wobec 14 podejrzanych nie stosowano środków zapobiegawczych.

266 osób, w tym jedną osobę nieletnią, zatrzymano na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji wobec stwarzania bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia.

6 osób zatrzymano na podstawie art. 32e ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, z uwagi na przejawy demoralizacji. Nieletnie osoby zatrzymane były doprowadzone do jednostek Policji, a następnie po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji i wykonaniu wymaganych przepisami czynności zwalniane. Nieletnich przekazano opiekunom prawnym, a materiały spraw przesłano do właściwych Sądów Rodzinnych i Nieletnich.

Ponadto 11 listopada 2020 r. funkcjonariusze w wyniku podjętych czynności:

nałożyli 210 mandatów karnych,
sporządzili 56 notatek dotyczących skierowania do sądów wniosków o ukaranie za popełnione wykroczenie,
wobec 272 osób sporządzono notatki urzędowe do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Komenda Stołeczna Policji nie ma informacji w zakresie zajść w trakcie Marszu Niepodległości, które „były wynikiem prowokacji Policji lub innych osób niebędących uczestnikami Marszu”.

Sprawdź także

PKW jak feniks

Sławomir Patyra: Prezydent powinien bez zbędnej zwłoki wydać postanowienie o powołaniu członków Państwowej Komisji Wyborczej …