Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Błąd lekarski w prokuraturze

Błąd lekarski w prokuraturze

?Przestępstwa z narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza będącego gwarantem bezpieczeństwa osoby zagrożonej? to temat szkolenia, które odbyło się w dniu 15 maja 2014 r. w Prokuraturze Generalnej. Jest to już kolejne szkolenie z cyklu szkoleń organizowanych przez Prokuraturę Generalną
dla prokuratorów zajmujących się sprawami tzw. błędów lekarskich. Celem tych szkoleń jest omówienie metodyki prowadzenia postępowań w tych sprawach, podzielenie się doświadczeniami z prowadzonych postępowań, a także dyskusja nad problemami pojawiającymi się w praktyce prokuratorskiej. Przemówienie otwierające szkolenie wygłosił zastępca prokuratora generalnego – Robert Hernand. W trakcie szkolenia, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu prokuratorów z całego kraju, wykłady wygłosili: prof. dr hab. Agnieszka Liszewska z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, dr n.med. mgr prawa Tomasz Jurek z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prokurator Stanisław Pieczykolan z Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie i prokurator Anna Świtalska – Kozyra z Departamentu Postępowania Przygotowawczego w Prokuraturze Generalnej. Głównymi zagadnieniami omówionymi podczas szkolenia były : odpowiedzialność karna za tzw. błąd lekarski, opiniowanie sądowo-lekarskie w przypadkach narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza będącego gwarantem bezpieczeństwa osoby zagrożonej (błąd medyczny) wyznaczenie kierunków postępowania, kwalifikacja prawna czynu.

Sprawdź także

RE o stanie demokracji

Stan demokracji, praw człowieka i praworządnościRaport Sekretarza Generalnego Rady Europy 2023 – wybrane fragmenty.NIEZAWISŁOŚĆ SĄDÓWKryteria …