Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Blaski i cienie e-sądu

Blaski i cienie e-sądu

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o wynikach e-sądu, który rozpoczął działalność w styczniu tego roku. Jak się okazuje prawie 60 tysięcy pozwów wpłynęło do XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie, który właśnie pełni rolę e-sądu dla całej Polski. Wydano 15 tysięcy nakazów zapłaty.

W związku z dużym zainteresowaniem działaniem e-sądu, minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podjął decyzję o wzmocnieniu go dodatkowymi 10 etatami referendarskimi i 13 urzędniczymi. Sześciu referendarzy rozpoczęło pracę w e-sądzie już 1 lutego. Dwóch kolejnych rozpocznie ją 15 lutego. Kolejni ? 1 marca. Rozpoczęto już także procedurę naboru na etaty urzędnicze. Z częścią osób podpisane zostały już umowy o pracę.
Do czasu zakończenia procedury naboru, minister sprawiedliwości zobowiązał Prezesa Sądu Rejonowego w Lublinie do takiego zarządzania obecnymi kadrami sądu, aby pracujący w nim urzędnicy wsparli e-sąd swoją pracą i zaangażowaniem. Ponadto, zgodnie z poleceniem K. Kwiatkowskiego, w resorcie sprawiedliwości powstał Zespół ds. monitorowania i wspomagania organizacji rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym w Sądzie Rejonowym w Lublinie.
Pracom zespołu przewodniczy sędzia Grzegorz Wałejko – Zastępca Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości. W jego skład wchodzą także m.in. prof. Jacek Gołaczyński oraz Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądów Ministerstwa Sprawiedliwości ? Jarosław Paszke. Zadaniem zespołu jest bieżące monitorowanie działania e-sądu, praca nad doskonaleniem jego funkcjonowania i reagowanie na pojawiające się ewentualne utrudnienia w jego pracy.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …