Najnowsze informacje

Bloger z Mosiny umorzony

Sąd Okręgowy w Poznaniu, który po raz drugi orzekał w sprawie Łukasza Kasprowicza, blogera z Mosiny, umorzył 10 stycznia 2013 r. postępowanie ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu. Bloger krytykował w Internecie działania Burmistrz Mosiny Zofii Springer, za co w pierwszej instancji został skazany na podstawie art. 212 § 2 Kodeksu karnego za zniesławienie. W drugiej instancji jednak sąd uniewinnił blogera. Sprawa po złożeniu kasacji pani burmistrz trafiła do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w październiku 2012 r. w większości oddalił kasację oskarżycielki prywatnej, nie dopatrując się w wyroku Sądu Okręgowego podniesionych w niej nieprawidłowości. Jednak w odniesieniu do jednego zarzutu dotyczącego wypowiedzi blogera, w której wskazał, że Zofia Springer ?zmusza mosińskich urzędników do bezprawia pod groźbą konsekwencji (…)?.
Sąd Najwyższy zdecydował się uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi orzekającemu w drugiej instancji. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że działanie w Internecie nie może być jedyną podstawą do umorzenia postępowania. Sprzeciwił się argumentacji Sądu Okręgowego, iż w Internecie można ?pozwolić sobie na więcej?, gdyż nie wymaga się od internautów stosowania języka prasy drukowanej.
Tym właśnie wątkiem sprawy 10 stycznia zajął się Sąd Okręgowy w Poznaniu. Sąd Okręgowy umorzył ponownie postępowanie ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …