Bojkot referendum

Jako Amnesty International wraz z kilkudziesięcioma innymi organizacjami społecznymi stanowczo sprzeciwiamy się referendum zaplanowanego na 15 października br. Nasz sprzeciw wynika z poważnych obaw co do uczciwości, legalności i konsekwencji referendum przeprowadzonego w takich warunkach i okolicznościach.

Dlaczego jesteśmy przeciw referendum?

  • Zagrożenie prawa do informacji. Sposób informowania o kwestiach, których dotyczy referendum, uniemożliwia zapewnienie obywatelom i obywatelkom prawa do informacji. Pytania są sformułowane w sposób zawierający tezę i sugerujący odpowiedzi, a opublikowane spoty informacyjne zawierają emocjonalne manipulacje i celowo budują w odbiorcy uczucie zagrożenia.
  • Referendum jest fasadowe. Pytania referendalne są bardzo ogólne i nieprecyzyjne, co nie pozwala na uwzględnienie pełnego kontekstu i konsekwencji decyzji podjętych w ramach referendum. Pytania w większości dotyczą akceptacji obecnej polityki rządzących, a zatem mamy do czynienia nie z referendum, a z instytucją fasadową, która ma jedynie cel polityczny.
  • Zagrożenie dla transparentności i uczciwości wyborów. Organizacja referendum w dniu wyborów parlamentarnych negatywnie wpływa na transparentność procesu wyborczego i uczciwość kampanii wyborczej – niemożliwe będzie rozgraniczenie wydatków ponoszonych na kampanię wyborczą i referendalną.
  • Rozstrzyganie o prawach człowieka, w tym prawach uchodźców i migrantów, nie powinno odbywać się w drodze jednokrotnego i politycznie motywowanego głosowania. Organizacja referendum dotyczącego migracji w dniu wyborów wprowadza politykę migracyjną w sferę emocji i nierzetelnych komunikatów. To niesie za sobą niebezpieczeństwo antagonizowania ludzi, wzrostu nastrojów nienawiści i przemocy. Grupy mniejszościowe, takie jak migranci i migrantki są szczególnie zagrożone decyzjami podejmowanymi w drodze referendum, które z natury rzeczy dotyczy woli większości.

Motywowane politycznie, przeprowadzone na nierównych zasadach, oparte na nieprawdziwych informacjach i manipulacji referendum nie może decydować o rzeczywistości, w której żyjemy. Wzywamy do wyrażenia sprzeciwu wobec takiej polityki państwa i niewzięcia udziału w referendum planowanym na 15 października br.!

Sprawdź także

Adwokaci o wyborze KRS

Prezes NRA do Premiera i Ministra Sprawiedliwości: przyznanie wyłącznie sędziom prawa do zgłaszania kandydatów do …