Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Ból trzeba jednak uśmierzać

Ból trzeba jednak uśmierzać

?Pacjent ma prawo do skutecznego uśmierzania bólu, a zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (…), obowiązkiem lekarza jest wykonywanie zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadamietyki zawodowej oraz z należytą starannością? pisze w odpowiedzi na list Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.
W lutym tego roku HFPC wystosowała do Ministra Zdrowia kolejne pismo w sprawie poprawy dostępu do skutecznej terapii przeciwbólowej w placówkach ochrony zdrowia. Polska jest jednym z krajów o niskim zużyciu leków opioidowych. Brakuje też systemu kontroli jakości leczenia bólu. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki, poinformował HFPC, że Minister Zdrowia dostrzega problem niewystarczającego leczenia bólu w Polsce. ?W ocenie resortu najtrudniej jest przekonać lekarzy i pacjentów do bezpieczeństwa terapii lekami opioidowymi. Nadmierne obawy przed ryzykiem związanym ze stosowaniem leków opioidowych ? zarówno wśród pacjentów jak i środowiska lekarskiego, uniemożliwiają wykorzystanie ich potencjału w leczeniu bólu?, czytamy w liście do Fundacji. Ministerstwo wskazuje także na działania podjęte na przestrzeni ostatnich miesięcy m.in. wystosowanie apeli do konsultantów krajowych, Naczelnej Izby Lekarskiej i okręgowych izb lekarskich, towarzystw naukowych, rektorów uczelni medycznych i redaktorów naczelnych czasopism medycznych o położenie większego nacisku w ramach swoich kompetencji na kwestie związane z koniecznością skutecznego leczenia bólu.
Zmianie uległo także rozporządzenia, dzięki czemu możliwe jest przepisywanie silnych leków przeciwbólowych na 90 dni, a nie jak dotychczas na miesięczną kurację, oraz wydłużenie ważności recepty z 14 do 30 dni. Wspólnie z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Badania Bólu zainicjowano także ankietę ?Uwolnijmy Pacjenta od Bólu 2015?, która ma na celu uzyskanie od szpitali danych pozwalających na ocenę obecnego poziomu terapii bólu. W piśmie do HPFC, potwierdzono także, że MZ dostrzega potrzebę rankingowania świadczeniodawców pod kątem skutecznego leczenia bólu.

Sprawdź także

PiS nie uznaje TS UE

„Znieważyła, nazywając dublerem”. Sędzia ma dyscyplinarkę za powołanie się na wyrok Trybunału w Strasburgu Łukasz …