Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Ból trzeba jednak uśmierzać

Ból trzeba jednak uśmierzać

?Pacjent ma prawo do skutecznego uśmierzania bólu, a zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (…), obowiązkiem lekarza jest wykonywanie zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadamietyki zawodowej oraz z należytą starannością? pisze w odpowiedzi na list Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.
W lutym tego roku HFPC wystosowała do Ministra Zdrowia kolejne pismo w sprawie poprawy dostępu do skutecznej terapii przeciwbólowej w placówkach ochrony zdrowia. Polska jest jednym z krajów o niskim zużyciu leków opioidowych. Brakuje też systemu kontroli jakości leczenia bólu. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki, poinformował HFPC, że Minister Zdrowia dostrzega problem niewystarczającego leczenia bólu w Polsce. ?W ocenie resortu najtrudniej jest przekonać lekarzy i pacjentów do bezpieczeństwa terapii lekami opioidowymi. Nadmierne obawy przed ryzykiem związanym ze stosowaniem leków opioidowych ? zarówno wśród pacjentów jak i środowiska lekarskiego, uniemożliwiają wykorzystanie ich potencjału w leczeniu bólu?, czytamy w liście do Fundacji. Ministerstwo wskazuje także na działania podjęte na przestrzeni ostatnich miesięcy m.in. wystosowanie apeli do konsultantów krajowych, Naczelnej Izby Lekarskiej i okręgowych izb lekarskich, towarzystw naukowych, rektorów uczelni medycznych i redaktorów naczelnych czasopism medycznych o położenie większego nacisku w ramach swoich kompetencji na kwestie związane z koniecznością skutecznego leczenia bólu.
Zmianie uległo także rozporządzenia, dzięki czemu możliwe jest przepisywanie silnych leków przeciwbólowych na 90 dni, a nie jak dotychczas na miesięczną kurację, oraz wydłużenie ważności recepty z 14 do 30 dni. Wspólnie z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Badania Bólu zainicjowano także ankietę ?Uwolnijmy Pacjenta od Bólu 2015?, która ma na celu uzyskanie od szpitali danych pozwalających na ocenę obecnego poziomu terapii bólu. W piśmie do HPFC, potwierdzono także, że MZ dostrzega potrzebę rankingowania świadczeniodawców pod kątem skutecznego leczenia bólu.

Sprawdź także

P.Juszczyszyn chce orzekać

Prawie 200 sędziów wszystkich sądów okręgowych w Polsce będzie musiało zająć stanowisko w sprawie sędziego …