Finansowanie pomostowe

Brawo ty!

Profesor, Wojciech Sadurski, konstytucjonalista: Z punktu widzenia konstytucyjnego, prośba premiera rządu, mającego stabilną większość i bez kryzysu, o wotum zaufania jest idiotyzmem. Czysty narcyzm. Potrzeba artykulacji samouwielbienia i wysłuchania pochwał z własnej partii. Jak tak Panu zależy, OK: Dobry Pan Mateusz, dobry…

Sprawdź także

Pokuta za krytykę

„W związku z działalnością i wypowiedziami medialnymi ojca Pawła Gużyńskiego informuję, że podjąłem decyzję, by …