Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Brazylia wyda skazanych Polaków

Brazylia wyda skazanych Polaków

Rozwój stosunków prawnych pomiędzy Polską a Brazylią ? to główny efekt podpisania ?Umowy między Rzecząpospolitą a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych?. Dokument w imieniu polskiego Rządu w trakcie swojej wizyty w Brazylii (26-28 listopada 2012 r.) podpisze Minister Spraw Zagranicznych RP ? Radosław Sikorski. Pomiędzy obydwoma krajami brak jest obecnie formalno ? prawnej podstawy do przekazywania osób skazanych celem odbycia kary w państwie ojczystym skazanego (nie obowiązuje żadna umowa dwustronna czy wielostronna łącząca obydwa państwa, która regulowałaby tę tematykę). Zgodnie z ustawodawstwem Brazylii nie istnieje możliwość przekazywania osób skazanych przy braku podstaw traktatowych. Umowa, określając zasady wzajemnego przekazywania skazanych, stworzy podstawy umożliwiające polskim obywatelom skazanym w Brazylii powrót do kraju. Jest to szczególnie istotne z uwagi na bardzo trudne warunki odbywania kary pozbawienia wolności w Brazylii.
W październiku 2012 r. w aresztach tymczasowych i zakładach karnych Brazylii przebywało 20 obywateli RP (wg informacji nadesłanych przez Konsulaty RP w Brazylii). Umowa będzie miała zastosowanie do obywateli jednego państwa, wobec których orzeczono na terytorium drugiego państwa karę lub środek polegający na pozbawieniu wolności. Postanowienia Umowy określają warunki formalne wniosku, jak również przesłanki przy spełnieniu których możliwe będzie przekazanie skazanego do kraju ojczystego. Bardzo istotne znaczenie ma art. 17 – Umowę stosuje się również do orzeczeń wydanych przed jej wejściem w życie.
Z punktu widzenia ochrony obywateli polskich, którzy odbywają aktualnie kary pozbawienia wolności w Brazylii, oznacza to praktyczną możliwość podjęcia starań o ich przekazanie do Polski. Obie strony bazowały w trakcie rokowań na tekście Europejskiej Konwencji o przekazywaniu osób skazanych, sporządzonej w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r., której Polska jest stroną od 1995 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 279).
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …