Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Broszura o mediacji

Broszura o mediacji

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało informator mediacyjny.

Został on zatytułowany: ?Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Zostałem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej??, w nakładzie 500.000 egzemplarzy.
W przystępny sposób, w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – informuje Departament Praw Człowieka Ministerstywa Sprawiedliwości – wyjaśniono w nim najważniejsze zasady oraz sposób prowadzenia różnych form mediacji. Informator ten dystrybuowany jest m.in. do sądów okręgowych i rejonowych, prokuratur, urzędów wojewódzkich i stowarzyszeń mediatorów, do rozdysponowania wśród osób zainteresowanych alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów. Informator podaje wiadomości o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. Jest wnim też część dla pokrzywdzonego.
Informator współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet V ?Dobre rządzenie? Program Operacyjny ?Kapitał Ludzki? 2007-2013. Projekt ?Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości.?

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …