Finansowanie pomostowe

Brudy pierzemy sami

Helsińska Fundacja Praw Człowieka dokonała ekspertyzy na temat możliwości skarżenia Polski na arenie międzynarodowej za naruszenia praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, praw dziecka oraz praw osób z niepełno sprawnościami. Analiza została przygotowana przez pracowników HFPC dr Adama Bodnara i Adama Ploszka. Jak wynika z ekspertyzy Polskanie ratyfikowała dotychczas żadnej umowy międzynarodowej z zakresu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, praw dziecka oraz praw osób z niepełnosprawnościami, która pozwoliłaby jednostkom, bądź organizacjom ich reprezentującym na wnoszenie skarg na forum międzynarodowym. Niezapewnienie przez Polskę możliwości kwestionowania naruszeń praw II generacji pozbawia te prawa realnego znaczenia. Jeśli chodzi o prawa dziecka oraz prawa osób z niepełnosprawnościami ? brak ratyfikacji instrumentów skargowych poddaje w wątpliwość rzeczywistą wolę przestrzegania tych praw przez władze RP.
W ocenie autorów Polska powinna jak najszybciej zapewnić jednostkom możliwość wnoszenia skarg na forum międzynarodowym. Z analizą (siedem stron) można zapoznać się na stronie HFPCz.

Sprawdź także

Nastał czas próby dla sędziów

Apel sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich Szanowni Państwo Sędziowie …