Strona główna / Aktualności (strona 20)

Aktualności

Kolejne pytania sędziów do TSUE

Najsłynniejsze pięć pytań prejudycjalnych zadanych przez sędziów polskiego Sądu Najwyższego, sędziom Europejskiego Trybunału Sprawiedliwosci w Luksemburgu zostaływysłane do Trybunału Sprawiedliwosci. W środę 8 sierpnia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przesłane zostały kolejne pytania prejudycjalne: w sprawie z odwołania sędzi SN Anny Owczarek od uchwały KRS (Opinia z dnia 12 lipca …

Czytaj dalej »

Egzekucja do ostatniej złotówki

„Konstytucja biznesu” nie przewiduje żadnych ograniczeń przy egzekucji komorniczej wobec dochodów przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą W efekcie mogą oni nie dysponować sumą pozwalającą zaspokoić nawet podstawowe potrzeby – podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich Powołując się na konstytucyjną zasadę poszanowania godności, RPO zwrócił się do Minister Przedsiębiorczości i Technologii o zagwarantowanie …

Czytaj dalej »

RPO i HFPC przeciwne ubezwłasnowolnieniu

Instytucja ubezwłasnowolnienia powinna zostać zniesiona i zastąpiona systemem wspieranego podejmowania decyzji – powtarza po raz kolejny Rzecznik Praw Obywatelskich Taka jest opinia RPO dla senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która pracuje nad petycją by podjąć inicjatywę ustawodawczą w celu zniesienia ubezwłasnowolnienia. Rzecznik wskazuje, że byłoby to spełnieniem postulatów …

Czytaj dalej »

ETO chce kontroli NIK

Najwyższa Izba Kontroli i Państwowy Urząd Kontroli Chorwacji przeprowadzą przegląd partnerski Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. O przegląd poprosił Trybunał, biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek NIK, która m. in. kontrolowała Radę Europy i Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN. Instytucje wystawiły polskim audytorom znakomite opinie. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podpisał właśnie decyzję o …

Czytaj dalej »

RPO: napis KonsTYtucJA obraża?

W całej Polsce trwa happening polegający na zakładaniu na różne pomniki koszulek z napisem KonsTYtucJA. Zaczęło się w Białej Podlaskiej i w Szczecinie, gdzie koszulki założono na pomniki prezydenta Lecha Kaczyńskiego Media podały, że w sprawach tych interweniowała policja, a w domu jednego z uczestników happeningu zrobiła przeszukanie o godz. …

Czytaj dalej »

Apel o poszanowanie prawa przez wszystkich

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w przedmiocie zapowiedzi nieprzestrzegania postanowienia Sądu Najwyższego: W związku z postanowieniem Sądu Najwyższego, w którym skierowano do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pięć pytań dotyczących m.in. nieusuwalności sędziów, zgody polityków na dalsze orzekanie oraz dyskryminacji ze względu na wiek, oświadczamy, że jako Stowarzyszenie Sędziów Polskich …

Czytaj dalej »

Nowa „KRS” nie usłucha decyzji SN

KRS nie zastosuje się do postanowień Sądu Najwyższego. Chodzi o postanowienia Sądu Najwyższego o wstrzymaniu wykonalności uchwał Rady dotyczące negatywnego zaopiniowania oświadczeń trzech sędziów SN, wyrażających wolę dalszego orzekania. Rada uważa, że nie jest adresatem „zawieszenia stosowania” przepisów ustawy o SN i nie prowadzi obecnie żadnego postępowania na podstawie tych …

Czytaj dalej »

SN mówi PiS-owi „szach”

Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w związku z pytaniem prawnym, które znalazło się na wokandzie sądu postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Pytania zadał …

Czytaj dalej »

Iluzja zażaleń na areszty

Coraz bardziej iluzoryczna staje się możliwość zażalenia na stosowanie i przedłużanie tymczasowego aresztowania – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który przeanalizował odpowiednie dane z polskich sądów Ogólna skuteczność zażaleń na decyzje o aresztach wynosi zaledwie kilka procent – wynika z badań RPO; jego zdaniem może to świadczyćo systemowym problemie w praktyce …

Czytaj dalej »

Co i dlaczego zrobił Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy skierował pytania prejudycjalne dotyczące ustawy o SN do Trybunału Sprawiedliwości UE. Kancelaria Prezydenta niesłusznie zarzuca SN działania bez podstawy prawnej. W 9 punktach Archiwum Osiatyńskiego wyjaśnia, co zrobił SN i jakie są tego konsekwencje. Sąd Najwyższy zdecydował się wejść na ?luksemburską ścieżkę?i skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej …

Czytaj dalej »