Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności (strona 20)

Aktualności

Grzywna na T. Rydzyka

Toruńska uczelnia przegrywa w sądzie. „Bezczynność z rażącym naruszeniem prawa”. To kolejny, trzeci już wyrok w sądowej batalii, którą od 3 lat toczy Watchdog Polska z uczelnią, której założycielem jest ojciec Rydzyk. Szkoła została dwukrotnie ukarana grzywną. W sumie ma zapłacić 2200 złotych. O. Tadeusz Rydzyk to założyciel Wyższej Szkoły …

Czytaj dalej »

List otwarty do RPO

Od kilku dni cała Polska mówi o liście „zatroskanej” żony Pana Zybertowicza, która obawia się o stan finansów męża po ewentualnym, przegranym procesie o zniesławienie, który mogą mu wytoczyć osoby biorące udział w obradach Okrągłego Stołu. Proszę pozwolić, że zabiorę głos w imieniu tysięcy innych, prawdziwie skrzywdzonych kobiet o których …

Czytaj dalej »

Trzech nowych prezesów SA

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że działając na podstawie art. 23 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm) Minister Sprawiedliwości powołał do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego z dniem 21 marca 2019 …

Czytaj dalej »

Dzień Walki z Dyskryminacją

21 marca to Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. Z tej okazji publikujemy garść przydatnych materiałów dla nauczycielek, nauczycieli, edukatorek i edukatorów. Problem dyskryminacji rasowej, krzywdzące stereotypy i rasistowskie zachowania to wciąż poważne problemy, o których warto mówić. Warto też edukować. Prezentujemy 5 pytań – 5 odpowiedzi – 5 pomysłów, …

Czytaj dalej »

Limit usług w stanie nagłym

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 80/18, podjął uchwałę następującej treści: Do ustalania wysokości wynagrodzenia należnego świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, za świadczenie ponadlimitowe wykonane w stanie nagłym nie ma zastosowania art. 19 …

Czytaj dalej »

Totalna niemoc Prokuratury

Rok 2018 przyniósł rekordowy wzrost liczby spraw niezałatwionych i długotrwałych. – Tzw. reforma prokuratury, której PiS dokonał w marcu 2016 r., nie usprawniła jej pracy, lecz wręcz doprowadziła do niewydolności – ocenia jeden z warszawskich śledczych – pisze Ewa Ivanowa na lamach Gazety Wyborczej. „Katastrofa” – takie słowo najczęściej słyszymy …

Czytaj dalej »

Komisarz UE w Polsce

Nowoczesne demokracje europejskie nie mogą funkcjonować bez prawdziwie niezależnego sądownictwa. Polskie władze powinny podjąć dalsze działania na rzecz przywrócenia pełnej niezależności wymiaru sprawiedliwości, jak również na rzecz wyeliminowania niezgody i impasu wywierających nieustanny wpływ na pracę i wiarygodność niektórych instytucji w sferze sądownictwa – powiedziała Komisarz Praw Człowieka Rady Europy …

Czytaj dalej »

NSA:bezprawna degradacja

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że degradacja płk. Krzysztofa Duszy do stopnia szeregowego była bezprawna. Pułkownik został pozbawiony stopnia oficerskiego i usunięty ze stanowiska szefa Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO pod koniec 2015 r. Taką decyzję podjął ówczesny szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek, jeden z najbliższych współpracowników Antoniego Macierewicza – w …

Czytaj dalej »

Razem z obsługą sądów

Wspólne stanowisko z dnia 13 marca 2019 r. Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia i Forum Współpracy Sędziów Sędziowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszeniu Sędziów „Themis”, Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszeniu …

Czytaj dalej »

ENCJ gościła w SN

W dniu dzisiejszym (15.03) w Sądzie Najwyższym odbyło się spotkanie delegacji Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) z przedstawicielami Sądu Najwyższego. W trakcie wizyty omówiono stan praworządności, sądownictwa i Sądu Najwyższego w Polsce. W skład delegacji ENCJ weszli: Pan Kees Sterk, Prezes Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa Pan Nerijus Meilutis, członek zarządu …

Czytaj dalej »