Ładowarki emu.energy
Strona główna / Aktualności (strona 3)

Aktualności

Cztery litery i Pan Andrzej D.

Sąd w Szczecinie wydał wyrok ws. Pawła Jackowskiego, który na trasie przejazdu Andrzeja Dudy stał z transparentem „Dzisiaj pałac, jutro ciupa, nie prezydent, tylko d..a”. Prokurator domagał się dla mężczyzny pół roku prac społecznych. Sąd uznał, że hasło jest obraźliwe, ale szkodliwość czynu jest znikoma. Bo mamy w Polsce wolność …

Czytaj dalej »

Narada sędziów na Słowacji

W dniach 26-29 maja 2019 w Bratysławie odbywała się 9 Konferencja Prezesów Sądów Najwyższych Centralnej i Wschodniej Europy. W Konferencji uczestniczyła prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes SN. Poszczególne panele dyskusyjne poświęcone były m.in. następującym zagadnieniom: "Kształtowanie pozytywnego wizerunku sądów w odbiorze opinii publicznej w środowisku nowoczesnych mediów"; "Rola Sądu Najwyższego …

Czytaj dalej »

Ślubowanie ławników SN

30 maja 2019 r. prof. Małgorzata Gersdorf Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego odebrała ślubowanie od ławników Sądu Najwyższego pierwszej kadencji wybranych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości uczestniczyli Prezesi Sądu Najwyższego dr hab. Joanna Lemańska kierująca pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, dr hab. Tomasz Przesławski kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej, …

Czytaj dalej »

Górale biją baby bezkarnie

Zakopane nadal nie uchwaliło gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Takie lekceważenie potrzeb osób oczekujących wsparcia łamie ustawę, Konstytucję oraz prawo międzynarodowe – zwracał uwagę resortowi pracy Rzecznik Praw Obywatelskich; Minister Elżbieta Rafalska wystąpiła do Wojewody Małopolskiego o skuteczne zmobilizowanie samorządu Zakopanego, by zrealizował ustawowe zadania w tym zakresie. Zakopane …

Czytaj dalej »

Protest wyborczy tylko do SN

KOMUNIKAT w sprawie procedury wnoszenia i rozpoznawania przez Sąd Najwyższy protestów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 26 maja 2019 r. W związku wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 26 maja 2019 r., uprzejmie informujemy, że sądem właściwym do rozpoznawania …

Czytaj dalej »

Dłuższe terminy roszczeń

RPO: przedawnienie roszczeń obywatela wobec państwa za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie – po 3 latach, a nie po roku     Obywatel musi się spieszyć, jeśli chce w trybie karnym wystąpić o odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie     Prawo przewiduje bowiem roczny termin przedawnienia takich roszczeń – co w ocenie RPO narusza standardy Konstytucji     Tymczasem w procedurze cywilnej obowiązuje trzyletni okres przedawnienia podobnych roszczeń      Według Rzecznika przedawnienie powinno generalnie wynosić trzy lata – niezależnie, czy sprawiedliwości dochodzi się  na gruncie prawa karnego, cywilnego, czy też administracyjnego

Czytaj dalej »

Dziedziczenie a adopcja

Aby adoptowane dziecko nie odziedziczyło długów po zmarłym biologicznym ojcu, Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Sądu Najwyższego swoją drugą skargę nadzwyczajną Chodzi o decyzję sądu, który uznał, że dziecko nie jest spadkobiercą biologicznego ojca, a zatem rodzice adopcyjni nie mogą w jego imieniu odrzucić spadku Tymczasem inny sąd zgodnie z …

Czytaj dalej »

Samowola to nie zabór

Obywatel, który samowolnie użytkował działkę rolną Skarbu Państwa, został prawomocnie skazany za przywłaszczenie majątkowego prawa do niej Według RPO zamiarem skazanego nie było przejęcie praw do działki, ale uzyskanie dotacji unijnej (do czego nie trzeba mieć tytułu prawnego do gruntu) oraz zebranie plonów W tej sprawie można zatem mówić o …

Czytaj dalej »

Więźniowie też mają prawa

Rzecznik Praw Obywatelskich: zalecenia ochronne Służby Więziennej nie mogą ograniczać praw osób pozbawionych wolności. Zalecenia penitencjarno-ochronne Służby Więziennej nie mogą w sposób niedopuszczalny ingerować w prawa osób pozbawionych wolności RPO zbadał sytuację aresztowanego, wobec którego takie zalecenia stworzyły szczególny rygor pobytu w areszcie Jego widzenia z adwokatami nie były swobodne; poddawano go po …

Czytaj dalej »

RPO: Jaki robi co chce

Obywatele skarżą się, że Komisja Weryfikacyjna ds. warszawskiej reprywatyzacji prowadzi długotrwałe czynności sprawdzające – nie podejmując decyzji bądź o ich zakończeniu, bądź o wszczęciu właściwego postępowania rozpoznawczego Osoba zainteresowana rozstrzygnięciem Komisji nie ma żadnych instrumentów by wpłynąć na zakończenie tych czynności w rozsądnym terminie – nie jest bowiem stroną postępowania …

Czytaj dalej »