Ładowarki emu.energy
Strona główna / Aktualności (strona 30)

Aktualności

Regulacja usług prawnych

W ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej adw. Przemysław Rosati, członek NRA, koordynator projektu i pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej przedstawił projekt ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych. Projekt ten został wysłany do wszystkich adwokatów z prośbą o nadsyłanie w terminie do 12 marca 2019 r. uwag i opinii do projektu. Celem projektu …

Czytaj dalej »

I po egzaminie komorniczym

7-8 marca 2019 r. na terenie całego kraju przeprowadzono egzamin komorniczy. Egzamin przeprowadziło 7 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości, mających siedziby w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 7 osób – 4 sędziów sądu okręgowego lub apelacyjnego, 2 przedstawicieli delegowanych …

Czytaj dalej »

Sędziowski bojkot nominacji

AKTUALNY ZAKRES TERYTORIALNY wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych wszystkich szczebli, wynikający z uchwał podjętych przez zgromadzenia przedstawicieli sędziów apelacji i okręgu, zgromadzenia ogólne sędziów apelacji i okręgu oraz w jednym przypadku kolegium sądu apelacyjnego. ➡Sędziowie okręgu zielonogórskiego w dniu 28 lutego …

Czytaj dalej »

Niekonstytucyjne pensje

W całym kraju ponownie protestują przeciwko niskim zarobkom pracownicy sądów. Także w Poznaniu. Część z nich stanęła przed Sądem Okręgowym w Poznaniu Na tle nauczycieli i policjantów jesteśmy mało widoczną grupą zawodową, bo przeciętny obywatel ma mały kontakt z sądami. Dlatego chcemy, by nas zobaczono – tak jedna z pracownic …

Czytaj dalej »

Powołania asesorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty mianowania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego. Nowo powołani asesorzy złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie. Do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego mianowani m.in. zostali zostali: Maja Gorazdowska Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; Paulina Matysiak Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto …

Czytaj dalej »

100-lecia kurateli sądowej

„Polska kuratela sądowa XXI wieku. Z tradycji wyrasta przyszłość” – to hasło dwudniowego (25 – 26 lutego 2019 r.) Kongresu Kuratorskiego, który obraduje w Poznaniu pod honorowym patronatem ministra sprawiedliwości. Kongres połączony jest z uroczystymi obchodami jubileuszu 100-lecia kurateli sądowej w Polsce. W wydarzeniu uczestniczy podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości …

Czytaj dalej »

Alimenty natychmiastowe

Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z rodzicami, ochrona najmłodszych przed przemocą – to podstawowe założenia przyjętego 26 lutego 2019 r.przez Radę Ministrów projektu reformy prawa rodzinnego. Kontynuacją tych działań są rozwiązania, które m.in. przyspieszą procedurę przyznawania alimentów. Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych …

Czytaj dalej »

PiSprezesi już w SN

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej we wtorek 26 lutego 2019 r. wręczył akty powołania na stanowiska Prezesów Sądu Najwyższego. Na trzyletnią kadencję powołani zostali z dniem 26 lutego 2019 r. sędziowie: Joanna Lemańska na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Tomasz Przesławski na stanowisko Prezesa Sądu …

Czytaj dalej »

Bezprawie wobec W.Kwaśniaka

Sąd Rejonowy w Szczecinie podjął decyzję w sprawie zażalenia na zatrzymanie Wojciecha Kwaśniaka. Jak informuje RMF FM, w ocenie sądu nie było podstaw do postawienia zarzutów byłemu wiceszefowi KNF. Zatrzymanie Kwaśniaka było więc niezasadne, podobnie jak zastosowanie środków zapobiegawczych. – Jutro wracam do pracy [w Narodowym Banku Polskim] – powiedział …

Czytaj dalej »

Sędziowie oddali pieniądze

W związku z obowiązkiem wynikającym z treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku przez sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy powrócili do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku (Dz. U. z 2019 r. …

Czytaj dalej »