Strona główna / Aktualności (strona 30)

Aktualności

NIK o Ochotniczych Hufcach Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy nie gwarantują swoim wychowankom uzyskania stabilnego zatrudnienia, ale są istotnym elementem kształtowania rynku pracy, zwłaszcza dla młodzieży wymagającej wsparcia ze strony państwa. Umożliwiają przedwcześnie przerywającym naukę zdobycie wykształcenia, a także naukę zawodu, dzięki czemu zapobiegająich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Ochotnicze Hufce Pracy nie zawsze jednak nadążają za …

Czytaj dalej »

Przemoc polskiej policji

HFPC przedstawiła opinię przyjaciela sądu Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka w sprawie pobicia dwóch mężczyzn przez funkcjonariuszy policji w trakcie interwencji. Do zdarzenia doszło w Krakowie w 2015 r., gdy policja wtargnęła do mieszkania jednego ze skarżących, ponieważ sądziła, że ukrywa się w nim osoba podejrzana o przestępstwo. Wedługskarżących po sforsowaniu …

Czytaj dalej »

XXII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

W Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM odbył się XXII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy. W jury zasiądą: Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Adam Bodnar; prof. zw. dr hab. Paweł Wiliński; prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski; prof. UW dr hab. Michał Królikowski;prof. UAM dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska;przewodniczący Rady Izby Komorniczejw Poznaniu ? Marek …

Czytaj dalej »

Dręczyciele zwierząt do więzienia

Od 19kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt. Pakiet zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz w Kodeksie karnym pozwoli przeciwdziałać takim brutalnym zachowaniom. – To dobra wiadomość,szczególnie dla tych, którzy od …

Czytaj dalej »

Ważne dla konsumentów

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa, która wzmacnia prawa konsumentów i skraca okres przedawnienia roszczeń, jest już uchwalona przez Sejm. Po piątkowym (13 kwietnia 2018 r.) głosowaniu została skierowana do Senatu. Nowe rozwiązania są między innymi odpowiedzią na częste praktyki niektórych firm windykacyjnych. Wykorzystują one nieświadomość ludzii masowo skupują za bezcen …

Czytaj dalej »

Obrona puszczy zasadna

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu ws. wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej pośrednio potwierdza, że protesty przeciw niej oraz działania prawne, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich, miały swoje uzasadnienie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu orzekł, że decyzje władz Polski o zwiększeniu wycinki w Puszczy Białowieskiej naruszały prawo UE …

Czytaj dalej »

CEPiK wciąż nie działa

Miał poprawić funkcjonowanie administracji, ale też przynieść konkretne korzyści dla obywatela. System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) 2.0 nie działa jednak poprawnie. NIK ustaliła, że system nie był prawidłowo przygotowany zarówno w okresie zarządzania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jak i Ministerstwo Cyfryzacji. Termin jego udostępnienia opóźnił się o dwa …

Czytaj dalej »

M.Gersdorf zwoła posiedzenie KRS

13 kwietnia Pierwsza Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 389), zwołała pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska Przewodniczącego.Posiedzenie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. …

Czytaj dalej »

Strach jeść w szpitalu

System ochrony zdrowia nie gwarantuje prawidłowego żywienia pacjentów w szpitalach alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Przepisy nie określają norm żywieniowych pacjentów, jakości produktów, zasad kontroli usług żywienia szpitalnego, czy zasad zatrudniania dietetyków na oddziałach. Dostarczane produkty nie usprawniają funkcjonowania organizmu, a czasem mogą szkodzić – wskazała w raporcie NIK. Cały raport …

Czytaj dalej »

RPO: „kolejny bubel prawny”

Przyjęta 12 kwietnia przez Sejm nowelizacja ustaw sądowniczych budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony wolności i praw obywatelskich – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich ⌁ Nie podlegający kontroli sądu wpływ Prezydenta RP na dalsze pełnienie funkcji sędziego Sądu Najwyższego, który ukończy 65 lat, jest sprzeczny z zasadą niezawisłości sędziowskiej i …

Czytaj dalej »