Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności (strona 30)

Aktualności

W obronie poznańskich sędziów

Publikujemy  Uchwałę Nr.1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu: Uchwała nr 1 Zgromadzenia przedstawicieli sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 września 2018 roku Zgromadzenie przedstawicieli sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu wyraża swoje poparcie dla sędziów poznańskich sądów rejonowych Bartłomieja Przymusińskiego i Moniki Frąckowiak, a …

Czytaj dalej »

PiS ingeruje w proces przed SN

Do Sądu Najwyższego wpłynęło zażalenie z ZUS w Jaśle, które dotyczyło płacenia ubezpieczeń społecznych przez Polaka prowadzącego działalność gospodarczą zarazem w Polsce i Czechach. – Sąd Najwyższy rozpoznając to zażalenie, powziął wątpliwość co do interpretacji przepisów w tym zakresie i przedstawił pytanie prawne poszerzonemu składowi Sądu Najwyższego, czyli składowi siedmiu …

Czytaj dalej »

TSUE odpowiedzi udzieli „niezwłocznie”

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował, że pytania przez Sąd Najwyższy rozpatrzy w trybie przyspieszonym. „Niezwłoczne udzielenie odpowiedzi może rozwiać poważne wątpliwości” – pada w dokumencie, do którego dotarło TVN24 International. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował, że pytania przez Sąd Najwyższy rozpatrzy w trybie przyspieszonym. „Niezwłoczne udzielenie odpowiedzi może rozwiać poważne …

Czytaj dalej »

Karta Polaka dla cierpliwych

NIK dokonała analizy przyznawania Karty Polaka osobom zamieszkałym za wschodnią granicą RP. Polskie urzędy konsularne na Wschodzie miały poważne trudności z obsługą rosnącej liczby wniosków o wydanie Karty Polaka. Niewystarczająca obsada kadrowa konsulatów, brak szkoleń i sprzętu do wykrywania sfałszowanych dokumentówpowodowało, że sprawy załatwiane były z opóźnieniem i licznymi błędami. …

Czytaj dalej »

Dostęp do legalnej aborcji

Komitet Ministrów Rady Europy wezwał rząd Polski do podjęcia niezwłocznych działań, które zapewnią skuteczny dostęp do legalnych zabiegów przerwania ciąży, w tym do informacji o możliwości skorzystania z takiego zabiegu. Komitet wyraził poważne zaniepokojenie, że Polska jeszcze nie wprowadziła efektywnych procedur w tym zakresie. Rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy Komitet …

Czytaj dalej »

Nie wybrano prezesów dwóch Izb SN

Uchwały Zgromadzeń Sędziów Izby Karnej SN oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. W środę 26 września odbyły się Zgromadzenia Sędziów Izby Karnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, na których sędziowie mieli dokonać wyboru kandydatów na stanowiska Prezesów kierujących pracami tych izb. Sędziowie Sądu Najwyższegozebrani na Zgromadzeniach, …

Czytaj dalej »

NSA wstrzymał wykonanie uchwały KRS

Naczelny Sąd Administracyjny podjął we wtorek dwa postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej. „NSA postanowił wstrzymać wykonanie uchwały KRS z dnia 24 sierpnia 2018 r. w zaskarżonej części. Wnioskowano o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały KRS w przedmiocie …

Czytaj dalej »

Ile wolności słowa dla sędziego?

W ostatnich dniach sędziowie Ewa Maciejewska, Bartłomiej Przymusiński, Krystian Markiewicz i Igor Tuleya musieli tłumaczyć się w Krajowej Radzie Sądownictwa ze swoich publicznych wypowiedzi. Przy ocenie, czy są one dopuszczalne, trzeba brać pod uwagę europejskie orzecznictwo W odpowiedzi na to pytanie pomocna jest nie tylko polska konstytucja, lecz również szerokie …

Czytaj dalej »

Zmuszeni do opuszczenia Służby

Oto uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2018 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyraża głęboki szacunek wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom — Sędziom Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sędziom Sądu Najwyższego, którzy zmuszeni zostalido przedwczesnego przerwania czynnej służby sędziowskiej. Uważamy, że Państwa wiedza, doświadczenie …

Czytaj dalej »

Sędziowie z Themis o zarzucie ojkofobii

Stowarzyszenie Sędziów Themis zasmucone słowami, które padają z ust polityków pod adresem sędziów, powstrzymuje się od komentowania niegodnych zarzutów. Niech dla każdego z nas miarą w służbie i życiu codziennym będą słowa Jana Kasprowicza: ?Rzadko na moich wargach ? Niech dziś to warga ma wyzna – jawi się krwią przepojony …

Czytaj dalej »