Ładowarki emu.energy
Strona główna / Aktualności (strona 32)

Aktualności

Prawo do sądu po egzaminie

Kandydat, który zakwestionował wyniki egzaminu wstępnego do służby cywilnej, nie miał zagwarantowanego prawa dostępu do sądu i wygrał w Strasburgu. W wyroku Izby w sprawie Ronald Vermeulen przeciwko Belgii (skarga nr 5475/06) Europejski Trybunał Praw Człowieka jednogłośnie uznał, że doszło do naruszenia Artykułu 6 ust. 1 (prawo do sądu) Europejskiej …

Czytaj dalej »

Nagroda Rafto dla A.Bodnara i Biura RPO

Polski rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i jego Biuro tegorocznymi laureatami norweskiej Nagrody Rafto przyznawanej obrońcom praw człowieka na świecie. – ?Nagroda nie jest tylko uhonorowaniem pracy Rzecznika i całej instytucji, którą kieruje, ale jest przede wszystkim wsparciem dla polskiego społeczeństwa obywatelskiego, sędziów, społeczności akademickiej i prawników walczących o poszanowanie …

Czytaj dalej »

Polskie sądy tylko dla Polaków???!!!

Donośnym echem odbiły się sferach dyplomatycznych słowa Jarosława Kaczyńskiego wygłoszone podczas wrześniowej konwencji PiS w Olsztynie: „Szczególnym rysem sytuacji na ziemi warmińsko-mazurskiej są pojawiające się roszczenia ze strony dawnych właścicieli, i są sądy, które nie stają po stronie Polaków, tylko po stronie tych, którzy Polakami nie są. W każdym razie …

Czytaj dalej »

Prezydencie, poczekaj

„Zwracamy się do Pana Prezydenta o wstrzymanie się z decyzjami w sprawie powołania nowych sędziów Sądu Najwyższego do zakończenia wszystkich postępowań odwoławczych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz postępowań o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Krajową Radę Sądownictwa. Pozwoli to na uniknięcie chaosu prawnego oraz zachowanie wiarygodności Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej.”     …

Czytaj dalej »

W obronie poznańskich sędziów

Publikujemy  Uchwałę Nr.1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu: Uchwała nr 1 Zgromadzenia przedstawicieli sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 września 2018 roku Zgromadzenie przedstawicieli sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu wyraża swoje poparcie dla sędziów poznańskich sądów rejonowych Bartłomieja Przymusińskiego i Moniki Frąckowiak, a …

Czytaj dalej »

PiS ingeruje w proces przed SN

Do Sądu Najwyższego wpłynęło zażalenie z ZUS w Jaśle, które dotyczyło płacenia ubezpieczeń społecznych przez Polaka prowadzącego działalność gospodarczą zarazem w Polsce i Czechach. – Sąd Najwyższy rozpoznając to zażalenie, powziął wątpliwość co do interpretacji przepisów w tym zakresie i przedstawił pytanie prawne poszerzonemu składowi Sądu Najwyższego, czyli składowi siedmiu …

Czytaj dalej »

TSUE odpowiedzi udzieli „niezwłocznie”

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował, że pytania przez Sąd Najwyższy rozpatrzy w trybie przyspieszonym. „Niezwłoczne udzielenie odpowiedzi może rozwiać poważne wątpliwości” – pada w dokumencie, do którego dotarło TVN24 International. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował, że pytania przez Sąd Najwyższy rozpatrzy w trybie przyspieszonym. „Niezwłoczne udzielenie odpowiedzi może rozwiać poważne …

Czytaj dalej »

Karta Polaka dla cierpliwych

NIK dokonała analizy przyznawania Karty Polaka osobom zamieszkałym za wschodnią granicą RP. Polskie urzędy konsularne na Wschodzie miały poważne trudności z obsługą rosnącej liczby wniosków o wydanie Karty Polaka. Niewystarczająca obsada kadrowa konsulatów, brak szkoleń i sprzętu do wykrywania sfałszowanych dokumentówpowodowało, że sprawy załatwiane były z opóźnieniem i licznymi błędami. …

Czytaj dalej »

Dostęp do legalnej aborcji

Komitet Ministrów Rady Europy wezwał rząd Polski do podjęcia niezwłocznych działań, które zapewnią skuteczny dostęp do legalnych zabiegów przerwania ciąży, w tym do informacji o możliwości skorzystania z takiego zabiegu. Komitet wyraził poważne zaniepokojenie, że Polska jeszcze nie wprowadziła efektywnych procedur w tym zakresie. Rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy Komitet …

Czytaj dalej »

Nie wybrano prezesów dwóch Izb SN

Uchwały Zgromadzeń Sędziów Izby Karnej SN oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. W środę 26 września odbyły się Zgromadzenia Sędziów Izby Karnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, na których sędziowie mieli dokonać wyboru kandydatów na stanowiska Prezesów kierujących pracami tych izb. Sędziowie Sądu Najwyższegozebrani na Zgromadzeniach, …

Czytaj dalej »