Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności (strona 37)

Aktualności

List otwarty do RPO

Od kilku dni cała Polska mówi o liście „zatroskanej” żony Pana Zybertowicza, która obawia się o stan finansów męża po ewentualnym, przegranym procesie o zniesławienie, który mogą mu wytoczyć osoby biorące udział w obradach Okrągłego Stołu. Proszę pozwolić, że zabiorę głos w imieniu tysięcy innych, prawdziwie skrzywdzonych kobiet o których …

Czytaj dalej »

Trzech nowych prezesów SA

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że działając na podstawie art. 23 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm) Minister Sprawiedliwości powołał do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego z dniem 21 marca 2019 …

Czytaj dalej »

Dzień Walki z Dyskryminacją

21 marca to Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. Z tej okazji publikujemy garść przydatnych materiałów dla nauczycielek, nauczycieli, edukatorek i edukatorów. Problem dyskryminacji rasowej, krzywdzące stereotypy i rasistowskie zachowania to wciąż poważne problemy, o których warto mówić. Warto też edukować. Prezentujemy 5 pytań – 5 odpowiedzi – 5 pomysłów, …

Czytaj dalej »

Limit usług w stanie nagłym

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 80/18, podjął uchwałę następującej treści: Do ustalania wysokości wynagrodzenia należnego świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, za świadczenie ponadlimitowe wykonane w stanie nagłym nie ma zastosowania art. 19 …

Czytaj dalej »

Totalna niemoc Prokuratury

Rok 2018 przyniósł rekordowy wzrost liczby spraw niezałatwionych i długotrwałych. – Tzw. reforma prokuratury, której PiS dokonał w marcu 2016 r., nie usprawniła jej pracy, lecz wręcz doprowadziła do niewydolności – ocenia jeden z warszawskich śledczych – pisze Ewa Ivanowa na lamach Gazety Wyborczej. „Katastrofa” – takie słowo najczęściej słyszymy …

Czytaj dalej »

Komisarz UE w Polsce

Nowoczesne demokracje europejskie nie mogą funkcjonować bez prawdziwie niezależnego sądownictwa. Polskie władze powinny podjąć dalsze działania na rzecz przywrócenia pełnej niezależności wymiaru sprawiedliwości, jak również na rzecz wyeliminowania niezgody i impasu wywierających nieustanny wpływ na pracę i wiarygodność niektórych instytucji w sferze sądownictwa – powiedziała Komisarz Praw Człowieka Rady Europy …

Czytaj dalej »

NSA:bezprawna degradacja

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że degradacja płk. Krzysztofa Duszy do stopnia szeregowego była bezprawna. Pułkownik został pozbawiony stopnia oficerskiego i usunięty ze stanowiska szefa Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO pod koniec 2015 r. Taką decyzję podjął ówczesny szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek, jeden z najbliższych współpracowników Antoniego Macierewicza – w …

Czytaj dalej »

Razem z obsługą sądów

Wspólne stanowisko z dnia 13 marca 2019 r. Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia i Forum Współpracy Sędziów Sędziowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszeniu Sędziów „Themis”, Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszeniu …

Czytaj dalej »

ENCJ gościła w SN

W dniu dzisiejszym (15.03) w Sądzie Najwyższym odbyło się spotkanie delegacji Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) z przedstawicielami Sądu Najwyższego. W trakcie wizyty omówiono stan praworządności, sądownictwa i Sądu Najwyższego w Polsce. W skład delegacji ENCJ weszli: Pan Kees Sterk, Prezes Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa Pan Nerijus Meilutis, członek zarządu …

Czytaj dalej »

SN uniewinnił kardiochirurga

Już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie – mówił w 2007 roku Zbigniew Ziobro, gdy dr Mirosław G. został aresztowany. Dziś Sąd Najwyższy uniewinnił kardiochirurga od zarzutu nieumyślnego doprowadzenia do śmierci pacjenta. Dr Mirosław G. był ordynatorem kardiochirurgii szpitala MSWiA (East News) Sąd Najwyższy argumentował wyrok twierdząc, …

Czytaj dalej »