Strona główna / Aktualności (strona 384)

Aktualności

Batalia o patrona trwa

Sąd Najwyższy – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości – po raz kolejny podzielił stanowisko ministra sprawiedliwości i uchylił uchwały samorządu notarialnego, anulując m.in. uchwałę Rady Izby Notarialnej w Poznaniu. W nawiązaniu do informacji z dnia 18 marca 2010 r. i 14 maja 2010 roku Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że w dniu …

Czytaj dalej »

Europejski Nakaz Ochrony

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje,że Rada Ministrów Sprawiedliwosci i Spraw Wewnętrznych UE zakończyła kolejny etap prac legislacyjknych nad dyrektywą o Europejskim Nakazie Ochrony. Państwa członkowskie uzgodniły między sobą treść przepisów projektu i zdecydowały o przekazaniu go w nowym kształcie Parlamentowi Europejskiemu. Podstawowym celem projektowanego instrumentu jest zwalczanie zagrożenia popełnienia przestępstwa. Z tego …

Czytaj dalej »

Wybory a ubezwłasnowolnieni

Coraz liczniejsze sygnały napływające do RPO wskazują na niewłaściwą w Polsce ochronę praw osób ubezwłasnowolnionych. Wynika to zarówno z nieprecyzyjnych zapisów w naszym prawie, jak i z nie przestrzegania podpisanych przez państwo konwencji międzynarodowych. Z-ca RPO Stanisław Trociuk wystąpił w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości. W swoim wystąpieniu RPO pisze …

Czytaj dalej »

Sądy administracyjne a demokracja

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu zorganizował 8 czerwca konferencję naukową „Sądownictwo administracyjne w demokratycznym państwie prawa. Tradycje i współczesność”. Warto pamiętać, że tradycje sądownictwa administracyjnego w Polsce sięgają XVIII-wieku, czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, który zaczął powoływać pierwsze organy sądownictwa stricte administracyjnego. …

Czytaj dalej »

XX-lecie Amnesty International w RP

Debata, wybór nowych członków zarządu i tort urodzinowy w taki sposób Amnesty International Polska świętowała XX-lecie istnienia. Rocznicowe obchody zaczęły się w piątek 4 czerwca debatą „Polacy solidarni ze światem?” – z udziałem b. premiera Tadeusza Mazowieckiego. W debacie udział wzięli premier Tadeusz Mazowiecki, Maria Kruczkowska, Draginja Nadażdin. Starano się …

Czytaj dalej »

Przeciwko dopalaczom

Sprawa dopalaczy, przegląd sytuacji międzynarodowej i przygotowania Polski do przewodnictwa w Horyzontalnej Grupie ds. Narkotyków ( HDG) Rady UE podczas polskiej prezydencji w 2011 roku oraz założenia do nowego Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016. To główne tematy posiedzenia Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii, organu koordynacyjno ? doradczego …

Czytaj dalej »

Nawet 10 lat za kradzież Moneta

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu – informuje rzecznik prasowy, prokurator Magdalena Mazur- Prus – skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Robertowi Z., sprawcy kradzieży obrazu Claude Moneta. „Wybrzeże w Pourville”. Obraz w rozumieniu kodeksu karnego, jest mieniem znacznych rozmiarów i dobrem o szczególnym znaczeniu dla kultury, jego wartość to 7 mln …

Czytaj dalej »

RPO: inne opłaty za użytkowanie wieczyste

Wielokrotnie informowaliśmy o problemie podnoszenia przez władze miast i gmin stawek za użytkowanie wieczyste. W sukurs nabijanym w butelkę – i to w majestacie prawa – posiadaczom przychodzi Rzecznik Praw Obywatelskich, który wystosował do Cezarego Grabarczyka ministra infrastruktury pismo: W związku z napływającymi do Rzecznika Praw Obywatelskich skargami, w których …

Czytaj dalej »

Zarząd Radia Merkury nielegalny?

Na stronach internetowych Radia Merkury pojawiła się informacja, że Filip Rdesiński został prezesem, a Ryszard Ćwirlej członkiem zarządu. Tym samym Rada Nadzorcza Radia Merkury zakończyła postępowanie konkursowe i powołała nowe władze spółki. „Ci dwaj kandydaci mieli najciekawsze pomysły na radio” – tłumaczy przewodniczący rady nadzorczej Robert Pietryszyn. Nowy zarząd rozpocznie …

Czytaj dalej »

Duża fala zamyka sądy

Zagrożenie powodziowe na Warcie w Poznaniu spowodowało, iż zdecydowano się na częściowe zamknięcie sądów przy ulicy Szyperskiej i Grochowe Łąki w Poznaniu. Władze sądu zarządziły : – wstrzymanie przyjmowania interesantów w sekretariatach Wydziału II Cywilnego oraz V Cywilnym do odwołania;– odwołanie rozpraw do odwołania; – wstrzymanie udostępniania akt do wglądu, …

Czytaj dalej »