Ładowarki emu.energy
Strona główna / Aktualności (strona 390)

Aktualności

Dzień Ochrony Danych Osobowych

28 stycznia przypada Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Przeżyłem szok, kiedy dziennikarka Radia Publicznego rozmawiając z liderem jednego z partyjnych ugrupowań zapytała rozmówcę, czy ten ma zgodę swoich współpracowników na wymienianie ich nazwisk, kiedy chciał to publicznie uczynić. Lidera ugrupowania wprost to zamurowało. Inny dziennikarz , relacjonujący Maraton na Malcie …

Czytaj dalej »

Małżeństwo tylko heteroseksualne

Posłowie zaaprobowali definicję małżeństwa, tylko jako związku heteroseksualnego. Wprowadzenie poprawki do projektu Prawa prywatnego międzynarodowego, definiującej małżeństwo wyłącznie jako związek kobiety i mężczyzny, zarekomendowała we wtorek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Poprawkę zaproponował klub PiS. Komisja opiniowała 21 zgłoszonych w drugim czytaniu przez PiS poprawek do projektu. Modyfikacja odnosząca …

Czytaj dalej »

Opłaty za użytkowanie wieczyste

Wysokość opłaty rocznej zs użytkowanie wieczyste jest zgodne z konstytucją. Dotyczy to zakresu, w jakim nieruchomości rolne są wykorzystywane na cele mieszkaniowe do dnia wejścia w życie ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomość. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w …

Czytaj dalej »

Uzdrowić prawo dla biznesu

Adwokatura przedłożyła projekt zmian w prawie, chroniących uczciwych biznesmenów. Naczelna Rada Adwokacka proponuje zmiany przepisów, które mają znacznie zmniejszyć ryzyko pomyłek wymiaru sprawiedliwości w karaniu przedsiębiorców za działanie na szkodę spółek. Nowe, bardziej precyzyjne rozwiązania zapobiegną przypadkom eliminacji z życia gospodarczego wielu aktywnych ludzi, którzy chcą działać uczciwie. Prezes NRA …

Czytaj dalej »

Informacja o podsłuchach tajna?

Szef ABW wniósł skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie. W zaskarżonym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjnyt w Warszawie stwierdził bezczynność szefa ABW w zakresie wniosku Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z 1 czerwca 2009 r. dotyczącego danych statystycznych na temat stosowanych przez ABW kontroli operacyjnych. Szef ABW podkreśla, że WSA dokonał …

Czytaj dalej »

Uwolnić więźniów sumienia na Białorusi

Amnesty International żąda bezwarunkowego zwolnienia 16 białoruskich działaczy i dziennikarzy. Są ono oskarżeni o ?organizowanie masowych niepokojów? ? powyborczych demonstracji w grudniu ubiegłego roku. AI oraz ogłosiła ich więźniami sumienia. 25 działaczy i dziennikarzy opozycji (w tym sześciu kandydatów na prezydenta) zatrzymano pod zarzutem uczestnictwa w powyborczej demonstracji 19 grudnia …

Czytaj dalej »

Spory o przyszłość Temidy

O wizji sądów sądownictwa mówią eksperci z HFPC i FOR. Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju ? FOR zajęły wspólne stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Fundacja …

Czytaj dalej »

Kiedy wyroki będą w Internecie

Wpłynęła interpelacja w sprawie bezpłatnej bazy orzeczeń sądów powszechnych w Internecie. Po opublikowaniu przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Fundację FOR raportu ?Publiczna dostępność orzeczeń sądowych? poseł Grzegorz Roszak skierował interpelację do Ministra Sprawiedliwości z pytaniem, czy ministerstwo rozważa utworzenie bezpłatnej bazy danych orzeczeń sądów powszechnych dostępnej w Internecie. Minister …

Czytaj dalej »

Rozprawa na stadionie

Na EURO 2012 rozprawy w trybie przyśpieszonym odbywać się będą na stadionach. W Ministerstwie Sprawiedliwości został opracowany projekt zmiany ustawy ? kodeks postępowania karnego, dotyczący wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowej instytucji ?sądu odmiejscowionego? ? poinformował minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.Projektowane przez resort rozwiązania polegają na tym, że jedna rozprawa w …

Czytaj dalej »

O co chodzi sędziom

Nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych wciąż budzi emocje. Projekt ten jest szeroko komentowany w środowisku prawniczymi i wzbudza duże kontrowersje. 7 stycznia 2011 r. , o czym informowaliśmy, o odrzucenie projektu zaapelowało 7 organizacji prawniczych: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, Związek Zawodowy Prokuratorów i …

Czytaj dalej »