Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności (strona 390)

Aktualności

Z wyrokiem rozwodowym do banku?

RPO pyta prezesa Związku Banków Polskich o kryteria zdolności kredytowej. Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi od osób ubiegających się o przyznanie kredytu, kwestionujące zasady oceny ich zdolności kredytowej. Zastrzeżenia budzi w szczególności konieczność przedstawienia bankom dokumentów, z których wykonywana jest kserokopia i gromadzenia uzyskanych w ten sposób danych osobowych, które …

Czytaj dalej »

Sprawdź komu dajesz 1 procent

Nie wzbogacajmy akwizytorów ? apelują pozarządowe organizacje. Organizacje pozarządowe apelują w liście otwartym ?aby przekazując 1% podatku wybranej organizacji, sprawdzić, czy rzeczywiście prowadzi ona działalność na rzecz dobra wspólnego, czy też ogranicza się wyłącznie do roli akwizytora, nadużywając w ten sposób statusu organizacji pożytku publicznego?. W otwartym liście czytamy m. …

Czytaj dalej »

A. Seremet w Poznaniu

Prokurator generalny wziął udział w naradzie poznańskich prokuratorów. 15 marca 2011 r. odbyło się Zgromadzenie Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu z udziałem Andrzeja Seremeta, prokuratora generalnego. Omówiono wyniki pracy osiągnięte w roku 2010 przez jednostki organizacyjne prokuratury apelacji poznańskiej. W trakcie posiedzenia sprawozdanie z działalności w roku 2010 przedstawił …

Czytaj dalej »

Kto na szefa Radio Merkury?

Rada Nadzorcza Radia Merkury S.A. opublikowała komunikat:w sprawie konkursu na stanowiska:Prezesa Zarządu – Redaktora Naczelnego oraz Członka Zarządu Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu ?Radio Merkury? Spółka Akcyjna Rada Nadzorcza Radia Merkury SA informuje, że 14.03.2011 roku o godz. 12.00 upłynął termin składania zgłoszeń do konkursu na kandydatów na …

Czytaj dalej »

Olimpiada wiedzy o prawie

W Poznaniu odbyły się w eliminacje XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Honorowym patronatem eliminacje okręgowe objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak , Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny oraz Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich. Olimpiadę otworzył , życząc uczestnikom powodzenia – prezes Zarządu Głównego ZPP adwokat Mariusz Paplaczyk Etap okręgowy …

Czytaj dalej »

Dyscyplinarki zawodowych prawników

Zawodowi prawnicy stawali 40 razy przed Sądem Najwyższym w sprawach dyscyplinarnych.Grzechy sędziów Najczęstszym zarzutem pod adresem sędziów było naruszenie godności urzędu i powagi stanowiska. Zdarzały się też przypadki, że sędzia nie zapłacił 6 złotych za zakupy w sklepie. Zgodnie z art. 82 ust. 2 prawa o ustroju sądów powszechnych ?sędzia …

Czytaj dalej »

Pozycja komitetów wyborczych

Nie ma jeszcze terminów wyborów, a RPO zgłasza ważne wyborcze zastrzeżenia Przeprowadzone ostatnio wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz związana z nimi kampania wyborcza spowodowała napływ, kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich, skarg komitetów wyborczych na nierówne traktowanie tych komitetów w wyborach ? czytamy w wystąpieniu prof. Ireny Lipowicz do …

Czytaj dalej »

Ranking kancelarii ?Dziennika Gazety Prawnej?

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło& Topolewski jest 15. kancelarią w Polsce. W celu wyłonienia największej i najlepszej kancelarii opracowano specjalne kryteria sprawdzające. Składały się na nie: liczba prawników w kancelarii, liczba adwokatów i radców prawnych, liczba współpracujących bądź zatrudnionych studentów prawa, liczbę osób znających języki obce, okres …

Czytaj dalej »

Co może zrobić ?kanar??

Kolejny bubel legislacyjny wzbudził interwencję HFPC. Nowelizacja prawa przewozowego weszła w życie 1 marca 2011 r. Na jej podstawie osoba podróżująca bez biletu, w razie niezapłacenia opłaty i nieokazania dokumentu tożsamości może zostać ujęta i niezwłocznie oddana w ręce Policji lub innych organów porządkowych. W związku z tą nowelizacją HFPC …

Czytaj dalej »

Strasburg oddalił skargę

Według trybunału sądy nie naruszyły praw skarżących do obrony podczas procesu karnego. W dniu 1 marca 2011 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał przeciwko Polsce jeden wyrok w sprawie Welke i Białek przeciwko Polsce (skarga nr 10274/08) dotyczący naruszenia art. 6 ust 1 i 3 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu …

Czytaj dalej »