Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności (strona 410)

Aktualności

Ślubowanie prof. I. Lipowicz

Nowy rzecznik praw obywatelskich – prof. Irena Lipowicz – złożyła ślubowanie przed Sejmem i tym samym oficjalnie objęła swój urząd. Przedstawiając swoje priorytety jako RPO Lipowicz zwróciła uwagę m.in. na usuwanie patologii administracji i krzywdy społecznej. W trakcie 5-letniej kadencji rzecznik praw obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka …

Czytaj dalej »

Pytanie o lekcje etyki

RPO pyta minister edukacji Katarzynę Hall, jak zamierza realizować wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu mówiący, że brak możliwości wyboru w polskich szkołach etyki dla uczniów, którzy nie chcą uczęszczać na religię, narusza prawo. W swym piśmie zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi też MEN o podanie „aktualnych danych na …

Czytaj dalej »

Co wolno dziennikarzowi?

Helsińska Fundacja Praw Człowieka Praw Człowieka wyraziła zaniepokojenie w związku z nałożeniem kary nagany na dziennikarza Programu 3 Polskiego Radia, Jerzego Sosnowskiego, na podstawie uchwał, które nie są publicznie dostępne. Oburzającym jest, iż podstawa karania dziennikarzy mediów publicznych nie jest publicznie znana, a Zarząd Radia uniemożliwia zapoznanie się z treścią …

Czytaj dalej »

Bliżej europejskiego prawa

Od wtorku 20 lipca z poziomu strony głównej Ministerstwa Sprawiedliwości można „wejść” ? na europejski portal ?e-justice?. Portal ma na celu umożliwienie uzyskania przez obywateli wszystkich krajów Unii Europejskiej informacji o prawie UE oraz prawie poszczególnych państw członkowskich. Cel ten ma zostać osiągnięty przez umożliwienie współdziałania systemów elektronicznych zawierających informacje …

Czytaj dalej »

Prokuratura RP o R. Polańskim

W Polsce rozgorzała dyskusja na temat decyzji władz Szwajcarii o odmowie wydania USA w ramach ekstradycji Romana Polańskiego. Czy Polska wydałaby USA Romana Polańskiego, gdyby został zatrzymany na jej terytorium? Odpowiedzi, które padają w mediach nie są do końca przekonujące, a argumenty dyskutantów mają charakter raczej publicystyczny. Stąd, Prokuratura Generalna …

Czytaj dalej »

Pozwy zbiorowe „weszły” w życie

Do żadnego sądu w Poznaniu nie wpłynął, jak dotąd, pozew zbiorowy. Adwokaci i radcy prawni nie wykluczają jednak, że już niebawem takie pozwy zaczną gremialnie napływać do biur podawczych sądów. Nowe przepisy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, weszły w życie 19 lipca. Tymczasem organizacja Pracodawcy RP twierdzi,że nową instytucję …

Czytaj dalej »

Nowe przestępstwo – ?stalking?

Określenie ?stalking? rozumiane jest jako złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się, które wywołać może u innej osoby poczucie zagrożenia. Resort sprawiedliwości chce, aby stalking trafił do kodeksu karnego. Stalking to m.in. zachowania polegające na obsesyjnym śledzeniu, obserwowaniu albo kontaktowaniu się z inna osobą wbrew jej woli, które w efekcie …

Czytaj dalej »

Szczególna ochrona związkowców

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na określony czas związkowcowi i przyznanie mu odszkodowania z pominięciem roszczenia o przywrócenie do pracy, jest niezgodne z konstytucją. Ograniczenie zakresu roszczeń – przysługujących pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy na czas określony, któremu wypowiedziano umowę z naruszeniem art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. …

Czytaj dalej »

Czy immunitet chroni bezprawie?

Trybunał Konstytucyjny odroczył bezterminowo rozprawę z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego uchylenia immunitetu sędziom, którzy orzekali kary na podstawie działających wstecz przepisów dekretu o stanie wojennym. Rozprawie przewodniczył prezes TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą była sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz. Trybunał Konstytucyjny miał orzec o w sprawie zgodności art. 80 § …

Czytaj dalej »

Zmiany w ocenach sędziów

Jak informowaliśmy, odbyły sie konsultacje w sprawie projektu zmian Prawa o Ustroju Sądów Powszechnych. Pojawiła się koncepcja odejścia od wystawiania sędziom ocen jak w szkołach.Oto stanowisko SSP „IUSTITIA”. Pozostajemy w przekonaniu, że głos 5 tysięcy sędziów, którzy złożyli swoje podpisy pod listem otwartym ws. zmian ustawy nie może zostać zlekceważony. …

Czytaj dalej »