Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności (strona 419)

Aktualności

Nawet nie przeprosili

Bezkarność wielkopolskich dziennikarzy, którzy sprzeniewierzając się zasadom zawodowej rzetelności dopuścili się oszczerstw wobec Bożeny Brzezińskiej i Marcina Libickiego, podnosi w swoim komunikacie Obywatelska Komisja Dobrej Woli – Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Obywatelska Komisja Dobrej Woli zmagała się głównie z jednym problemem ? z artykułem 31 …

Czytaj dalej »

Co chcą ukryć szkoły

Szkoły są placówkami publicznymi i muszą działać uwzględniając zasadę jawności. Tymczasem dyrektorzy szkół zasłaniając się tajemnicą obrad rad pedagogicznych, bądź szczególnym charakterem szkół, odsyłają rodziców z kwitkiem. Jest to niedopuszczalne. Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował Katarzynę Hall ministra Edukacji narodowej, że otrzymuje liczne skargi dotyczące zasad udostępniania informacji przez dyrektorów szkół …

Czytaj dalej »

Nowy Sekretarz Generalny AI

Salil Shetty (Indie), został nowym Sekretarzem Generalnym Amnesty International. Rozpoczął swoją działalność zapewniając, że zrobi wszystko co w jego mocy, by rządy na całym świecie przetrzegały praw osób ubogich i bezbronnych. “Jestem zaszczycony możliwością przewodniczenia tej organizacji w jej walce na rzecz zakończenia represji i niesprawiedliwości – powiedział Salil Shetty …

Czytaj dalej »

Prawo do świadczeń pielęgnacyjnych

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował Sławomira Piechotę, przewodniczącego Komisji Poklityki Społecznrj i Rodziny Sejmu RP, że do biura ombudsmana wpływają skargi na brak prawa niektórych osób do świadczenia pielęgnacyjnego. Dotyczy to osób, które zmuszone do rezygnacji z pracy zawodowej ze względu na konieczność zapewnienia opieki niepełnosprawnym dorosłym członkom ich rodzin nie …

Czytaj dalej »

Kryteria domicylu bezprawne

Brak precyzyjnego określenia kryterium „miejsca zamieszkania” w wypadku ustalania renty rodzinnej jest niezgodny z konstytucją orzekł Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych dotyczące warunków świadczeń emerytalno-rentowych dla Polaków pracujących poza granicami RP. Orzekł on, że artykuł 9 ust. 1 ustawy z …

Czytaj dalej »

Sąd czeka na S-24 i infomaty

W Sądzie Rejonowym w Poznaniu jeszcze jeszcze w tym kwartale ma powstać nowoczesny punkt informacyjny wzbogacony o tzw. Infomat. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada także też nowe procedury S-24, co umożliwi np. rejestrację spółki w ciągu 24 godzin. Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podsumowując dotychczasowe osiągnięcia resortu w kwestii informatyzacji wymiaru sprawiedliwości podkreślił, …

Czytaj dalej »

Procesowy zespół wespół

Wspólny pozew kilku tysięcy mieszkańców Sandomierza przeciwko Państwu Polskiemu, które nie wykonało stosownych prac przeciwpowodziowych to pierwszy zbiorowy pozew, który być może wpłynie do sądu. Osoby poszkodowane w zdarzeniu nawet sprzed kilku lat będą mogły wspólnie walczyć o odszkodowanie w trybie nowej ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy, …

Czytaj dalej »

Jak pozwać żurawie, wydry i kuny?

Ludzie skarżą się na brak możliwości uzyskania odszkodowania z tytułu strat wyrządzonych przez żurawie, wydry, łasice oraz gronostaje w gospodarstwach rolnych. Państwo chroni dzikie zwierzęta, ale „zapomniało” o procedurach kompensacyjnych. O problemie tym Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował ministra środowiska, prof. dr hab. inż. Andrzeja Kraszewskiego. Sygnalizowany problem dotyczy przede wszystkim …

Czytaj dalej »

Spotkanie z ministrem we wrześniu

Zgodnie z obietnicą Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości chciał w lipcu spotkać się z organizatorami Pierwszego Kongresu Prawników Wielkopolski, ale na ich prośbę spotkanie przełożono na wrzesień. Minister K. Kwiatkowski nie mógł uczestniczyć w I Kongresie Prawników Wielkopolski, ale w specjalnie wystosowanym do uczestników Kongresu liście zapewnił, że doprowadzi do spotkania …

Czytaj dalej »

Prawo lekarza do sądu

Sprzeczny z konstytucją jest brak możliwości wniesienia odwołania do sądu przez lekarza ukaranego przez Naczelny Sąd Lekarski II instancji orzekł Trybunał Konstytucyjny. Opinię tę podzielili marszałek Sejmu i prokurator generalny. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich w zakresie, …

Czytaj dalej »