Finansowanie pomostowe
Strona główna / Bez kategorii

Bez kategorii

Dobrostan prawnika

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA) opublikowało wstępne wyniki globalnej ewaluacji nad zachowaniem wellbeing w zawodach prawniczych, prowadzonej w okresie od lipca do grudnia 2020 roku. Wykorzystano do tego dwa rodzaje ankiet: jedną dla indywidualnych respondentów i drugą, skierowaną do instytucji prawniczych tj. samorządów adwokackich, stowarzyszeń prawniczych, wewnętrznych działów prawnych i kancelarii …

Czytaj dalej »

Jak pisuary wepchnąć do szamba

Międzynarodowy Instytut Ombudsmana krytycznie o wyroku TK w sprawie RPO; zapowiada dalsze działaniaData:2021-04-20podziel się tym na: twitter facebook Zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny art. 3 ust 6 ustawy o RPO jest zgodny ze standardami międzynarodowymi, a rozwiązanie w nim przewidziane jest stosowane również w innych państwach europejskich - podkreśla Międzynarodowy Instytut …

Czytaj dalej »

Kolizja z normami UE

Prof. Jacek Barcik: „Sprawa Tulei” – kilka refleksji po występie tzw. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Sędzia Tuleya nadal cieszy się immunitetem. Tzw. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ani w świetle prawa Unii Europejskiej, ani też prawa polskiego nie jest organem sądowym. A skoro tak, to nie może niczego uchylać. Zastanówmy się, …

Czytaj dalej »

Polski Mahomet

Jan Paweł II jako „polski Mahomet” – taka karykatura ukazała się w najnowszym numerze francuskiego tygodnika satyrycznego „Charlie Hebdo”. Opisano w nim zamieszki, podczas których doszło na środowym Marszu Niepodległości w Warszawie.We francuskim tygodniku „Charlie Hebdo” opublikowano obszerny reportaż o środowym Marszu Niepodległości w Warszawie, podczas którego doszło do zamieszek …

Czytaj dalej »

KE o cyfryzacji prawników

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) Komisji Europejskiej prowadzi obecnie badanie, które ma na celu określenie aktualnego stanu automatyzacji cyfrowej w czterech sektorach usług profesjonalnych, tj. usługach inżynieryjnych, architektonicznych, księgowych i prawniczych. Szczególny nacisk kładzie się na rolę, jaką odgrywa obecna sytuacja zdrowotna, związana z …

Czytaj dalej »

100 lat sądowej kurateli

7 lutego 1919 roku Marszałek Państwa Józef Piłsudski wydał Dekret w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich, którym powołał urząd opiekunów sądowych. W ten sposób powstała kuratela sądowa w Polsce. W tym roku obchodzi ona jubileusz 100 – lecia istnienia, tym bardziej uroczysty, że przypadający w okresie stulecia odzyskania przez Polskę …

Czytaj dalej »

Uwolnić tureckich dziennikarzy

Trzech byłych dziennikarzy Al Jazeera, więzionych w Egipcie przez ponad 400 dni, przyłączyło się do tysięcy dziennikarzy, artystów i aktywistów w ramach kampanii Amnesty International, domagając się uwolnienia ponad 120 dziennikarzy uwięzionych w Turcji w wyniku zeszłorocznego nieudanego zamachu stanu. Mohamed Fahmy, Peter Greste i Baher Mohammeddodali swoje głosy poparcia …

Czytaj dalej »

Zagrożenie dla trójpodziału władzy

HFPC wystąpiła do Marszałka Sejmu z opinią prawną dotyczącą projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa. Zakłada on m.in. zmiany w sposobie powoływania asesorów sądowych, czyli sędziów sprawujących urząd przez okres próbny, tuż po zdaniu egzaminu zawodowego. Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o ustroju sądów powszechnychstanowiły, że asesorów sądowych powołuje Prezydent …

Czytaj dalej »

Milion dzieci bez alimentów

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawili raport z rocznych prac wspólnego Zespołu Ekspertów ds. Alimentów. – To, że kilkaset tysięcy rodziców nie płaci na swoje dzieci, jest bardzo poważnym problemem społecznym. Nie da się go rozwiązać jednym pociągnięciem pióra, jedną zmianą w prawie ? …

Czytaj dalej »

Radcy doniesli na Polkomtel

Krajowa Rada Radców Prawnych w dniu 5 grudnia 2016 r. zawiadomiła Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Polkomtel Sp. z o.o. oraz Availo Sp. z o.o. Przedmiotowe zawiadomienie ma związek z wprowadzoną przez te podmioty usługą pod nazwą ?Usługa Prawnik?,w ramach …

Czytaj dalej »