Finansowanie pomostowe
Strona główna / Bez kategorii (strona 2)

Bez kategorii

Senat zaakceptował ustawę o TK

Senat przyjął z poprawkami nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejm ma rozpatrzeć poprawki izby wyższej. Senat przyjął z poprawkami nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejm ma rozpatrzeć poprawki izby wyższej. Za przyjęciem całej ustawy głosowało 66 senatorów,29 było przeciw. Część senatorów przyjęła …

Czytaj dalej »

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Interdyscyplinarne działania służące udzielaniu pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej przyczyniają się do poprawy sytuacji większości osób, uczestniczących w procedurze Niebieskie Karty. Jednakże zdaniem NIK te działania są jeszcze zbyt mało skuteczne w doprowadzaniu do trwałego ustania tego rodzaju przemocy. Wynika toprzede wszystkim z ograniczonych możliwości odizolowania sprawców przemocy od osób …

Czytaj dalej »

Ochrona zdrowia bez gry rynkowej

Podczas briefingu prasowego po inauguracyjnym posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju prezydent przypomniał, że obszar spraw, którymi zajmowała się będzie Rada został podzielony na 10 dziedzin, którymi zajmą się poszczególne sekcje. Jak mówił, dzisiejszy temat posiedzenia – bezpieczeństwo zdrowotne Polaków – to jedna z najważniejszych dla obywateli kwestii. Prezydent podkreślił, że Narodowa …

Czytaj dalej »

Jaka stawka dla adwokata?

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do skargi konstytucyjnej dotyczącej rażąco niskiej stawki minimalnej wynagrodzenia adwokata w sprawach o świadczenia z ZUS, która wynosi 60 zł. W ocenie RPO zakwestionowany przepis rozporządzenia w niedopuszczalny konstytucyjnie sposób ogranicza prawo do sądu oraz prawo do uzyskania zwrotu wydatkówponiesionych na rzecz zastępstwa adwokackiego.

Czytaj dalej »

Coraz gorzej w „psychiatrykach”

Rzecznik Praw Obywatelskich z obawą obserwuje pogarszającą się sytuację w dziedzinie psychiatrii. Dużym rozczarowaniem okazał się Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Samo przyjęcie Programu, bez przygotowania koniecznych zmian legislacyjnych i zabezpieczenia środków budżetowych na realizację wyznaczonych w tym dokumenciecelów, nie przyczyniło się do poprawy warunków, w jakich obecnie świadczona jest …

Czytaj dalej »

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa. – Dziś …

Czytaj dalej »

13,000+ People Have Bought Our Theme

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also …

Czytaj dalej »

Top Search Engine Optimization Strategies!

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also …

Czytaj dalej »

Which Company Would You Choose?

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also …

Czytaj dalej »

Used Car Dealer Sales Tricks Exposed

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also …

Czytaj dalej »