Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały

Korporacje prawnicze i trybunały

Dublerzy w TK obronili stołki KRS

Przepisy ustawy o KRS są zgodne z konstytucją – ogłosiła w poniedziałek Julia Przyłębska. Prezes Trybunału Konstytucyjnego odczytała wyrok dotyczący m.in. powoływania członków KRS przez Sejm. Orzeczenie zapadło większością głosów. Wyrok wydano na posiedzeniu niejawnym. Wnioskowali o niego członkowie nowej KRS i senatorowie PiS. Sprawę badał pięcioosobowy skład, któremu przewodniczyła …

Czytaj dalej »

Podnieść diety dla świadków

Jesteś świadkiem w sądzie lub w prokuraturze? Państwo zwróci Ci za utracony zarobek lub dochód najwyżej 82,31 zł brutto, choć dzienne wynagrodzenie przy płacy minimalnej to dziś 102 zł. RPO uznaje taki stan za niezgodny z zasadą demokratycznego państwa prawa i apeluje o podwyższenie tej kwoty . Trzeba to też …

Czytaj dalej »

Zwrot w sprawie sędziego Żurka

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zwrócił się do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozważenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec SSN Aleksandra Stępkowskiego i SSN Joanny Lemańskiej, w związku z wydarzeniami towarzyszącymi rozpoznaniu w dniu 8 marca 2019 r. sprawy o sygn. I NO 47/18. W dniu …

Czytaj dalej »

Ewa Siedlecka w Poznaniu

Iustitia Oddział Wielkopolski we współpracy z inicjatywą Łańcuch Światła Poznań zapraszają na spotkanie w ramach cyklu „Prawo Warte Poznania”. „Prawo Warte Poznania” to seria nieformalnych spotkań, których celem jest edukacja, podnoszenie świadomości prawnej obywateli, a także merytoryczna dyskusja na temat bieżących kwestii związanych z prawem. W ramach naszego piątego spotkania …

Czytaj dalej »

NSA swoje, USC swoje

Urzędy stanu cywilnego mają problemy z wykonaniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o wpisywaniu do akt stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia, w którym rodzicami są osoby tej samej płci. Urzędnicy nie wiedzą m.in., jak prawidłowo wypełnić formularz aktu urodzenia, gdzie figurują rubryki „ojciec” i ”matka”. RPO jest zaniepokojony, że MSWiA nie …

Czytaj dalej »

RPO pyta, Ziobro milczy

Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich zamieszczono 8-stron załącznika ze sprawami w których RPO żąda od ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego, odpowiedzi. . Wielce Szanowny Panie Ministrze, pozwalam sobie zwrócić się do Pana z uprzejmą prośbą o spowodowanie przyspieszenia odpowiedzi na skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości wystąpienia RPO w sprawach ważnych dla obywateli. Szczególne …

Czytaj dalej »

Nie ma zapłaty za zdradę

Zdrada małżeńska i narodziny pozamałżeńskiego dziecka nie mogą być podstawą dochodzenia zadośćuczynienia od zdradzającego małżonka i jego partnera w trybie ochrony dóbr osobistych. Orzekł tak Sąd Najwyższy, który uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Sąd okręgowy uznał takie powództwo i przyznał zdradzanemu mężowi 20 …

Czytaj dalej »

Wobec kryzysów i wyzwań

Katastrofy naturalne, cyberterroryzm, uchodźcy, starzenie się ludności, cele zrównoważonego rozwoju – to najważniejsze tematy, nad którymi wspólnie debatowały organizacje zrzeszające europejskie i azjatyckie organy kontroli państwowej. NIK przedstawiła dwa ważne wystąpienia. Tematem konferencji były „Emerging Issues and Emergency Situations”, czyli nowe wyzwania i sytuacje kryzysowe. Szefowie NOK uczestniczących w III …

Czytaj dalej »

Wilk jednak niewinny

Sąd Najwyższy uniewinnił Wilka. Babcia i Czerwony Kapturek plątały się w zeznaniach. Ten wyrok może namieszać w głowach najmłodszym. Otóż Sąd Najwyższy uniewinnił Wilka, skazanego w poprzednim procesie za próbę zjedzenia Babci i Czerwonego Kapturka. Powód? Opinie biegłych i nieścisłości w zeznaniach Babci i Czerwonego Kapturka. Obchodzimy w piątek Dzień …

Czytaj dalej »