Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały

Korporacje prawnicze i trybunały

Neo-KRS strzela focha

KRS głęboko urażona i rozczarowana wyrokiem TSUE wyraża żal, tym bardziej, że u innych jest tak samo lub gorzej Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 30 lipca 2021 r. w przedmiocie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lipca 2021 r. (C-791/19) Krajowa Rada Sądownictwa z głębokim niepokojem i rozczarowaniem …

Czytaj dalej »

Prawnicy na POL AND ROCK

💣🎸 Festiwal POL AND ROCK powraca na żywo, a wraz z nim warsztaty i debaty z udziałem sędziów Iustitii! 💣🎸 Poprowadzimy symulacje rozpraw z udziałem publiczności. Odpowiemy na prawie wszystkie, także trudne pytania. Weźmiemy udział w debacie o praworządności i zaprezentujemy swoją profesję w dyskusji o zawodach prawniczych. Jesteśmy tam …

Czytaj dalej »

Cała prawda o wyroku TSUE

OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ŚRODOWISK PRAWNICZYCHw sprawie konsekwencji orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce.Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej licznych nieścisłości i przekłamań na temat konsekwencji niedawnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce, jako przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk prawniczych działających na …

Czytaj dalej »

Covid-19 wygrywa z Temidą

Obywatele mają problemy z przeglądaniem akt swej sprawy sądowej. Utrudniona jest praca adwokatów. Publiczność nie ma dostępu do sal rozpraw Mimo poprawy sytuacji epidemicznej nie złagodzono ograniczeń związanych z wejściem do sądów Mocą decyzji prezesów poszczególnych sądów, generalnie nie mogą do nich wchodzić inne osoby niż wezwane na konkretne posiedzenie …

Czytaj dalej »

Szacunek także dla więźnia

Oświadczenie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Więźniów – Wszyscy więźniowie traktowani będą z szacunkiem wynikającym z ich przyrodzonej godności i wartości jako istot ludzkich. Wobec żadnej osoby uwięzionej nie będą stosowane tortury ani też inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie i wszyscy więźniowie będą …

Czytaj dalej »

Sędziowie dziękują RPO

Podziękowania dla Profesora Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża wdzięczność Panu Profesorowi Adamowi Bodnarowi za niestrudzoną walkę w obronie wolnych sądów w Polsce. Zapisał się On złotymi zgłoskami w historii urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Profesor Adam Bodnar swoją postawą zyskał szacunek i uznanie środowiska sędziowskiego. …

Czytaj dalej »

Niepokojący brak ławników

Ograniczenie udziału ławników  w orzekaniu łamie Konstytucję. Stanowisko RPO dla MS Ograniczenie udziału ławników w rozpoznawaniu spraw sądowych wprowadziła nowelizacja prawa z 28 maja 2021 r.To niekonstytucyjne rozwiązanie, pozbawiające społeczeństwo istotnych gwarancji proceduralnych, czego nie da się usprawiedliwić stanem zagrożenia epidemicznegoRzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Sprawiedliwości o rozważenie odpowiednich działań legislacyjnych …

Czytaj dalej »

Iluzja prawa do sądu

Memorandum RPO, NRA, stowarzyszeń sędziowskich i prokuratorów w sprawie prawa obywatela do sądu My obywatelki i obywatele wykonujący prawnicze zawody zaufania publicznego stanowczo przypominamy, że Konstytucja RP i traktaty europejskie stanowią, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły …

Czytaj dalej »

Veto 75 sprawiedliwych

OświadczenieW związku z podjęciem w dniu 2 lipca 2021 r. przez Izbę Dyscyplinarną „uchwały” o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej SSN Józefa Iwulskiego, oświadczamy:1/ stosownie do uchwały trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. i przedstawionej w niej szerokiej argumentacji prawnej, Izba Dyscyplinarna nie …

Czytaj dalej »