Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały (strona 20)

Korporacje prawnicze i trybunały

Ginekolog na wsi to utopia

Powinniśmy umożliwić kobietom na terenach wiejskich realny dostęp do świadczeń wynikających ze standardów opieki okołoporodowej Regularne kampanie muszą informować kobiety o należnych im świadczeniach Ustalmy za świadczenia położniczo-ginekologiczne taryfę odpowiednią do ich zakresu, co może polepszyć dostęp do tych świadczeń na obszarach wiejskich To najważniejsze rekomendacje RPO w wystąpieniu do …

Czytaj dalej »

Wstrzymanie decyzji sądu

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała opinię prawną dotyczącą warunkowego tymczasowego aresztowania i przedstawiła ją Sądowi Okręgowemu we Wrocławiu w sprawie Michała Lisieckiego. Sprawa Michała Lisieckiego Do HFPC zwrócili się obrońcy Michała Lisieckiego, który będąc podejrzanym w prowadzonym postępowaniu został tymczasowo aresztowany postanowieniem z 15 marca 2019 roku. Sąd Rejonowy we …

Czytaj dalej »

Rząd zapłaci Fundacji Malta

Skarb Państwa-Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma wypłacić Fundacji Malta, organizatorowi Malta Festival Poznań, 300 tys. zł z odsetkami ustawowymi – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd zasądził także od Skarbu Państwa-Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz Fundacji Malta kwotę 15 tys. zł tytułem zwrotu kosztów …

Czytaj dalej »

Inicjatywa Wolne Sądy

Inicjatywa Wolne Sądy została uhonorowana Nagrodą Radia TOK FM im. Anny Laszuk za rok 2018. Nagrodę specjalną odebrał Jerzy Owsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Inicjatywa Wolne Sądy: Chciałabym podziękować pani Ani Laszuk. Jest w pewnym sensie patronką naszego myślenia o prawie. Zawsze mówiła: pani musi mówić prosto. Jest tak …

Czytaj dalej »

Kryształowe Serce Radcy

Podczas zorganizowanej 15 marca w Warszawie gali XI edycji konkursu, 18 radców prawnych otrzymało tytuł honorowy i statuetkę Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018. Na uroczystości wręczono także pośmiertnie najwyższe odznaczenia przyznawane w samorządzie radcowskim – złote honorowe odznaki „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”. Otrzymali je zamordowany prezydent Gdańska Paweł Adamowicz …

Czytaj dalej »

Dura lex nie dla księży

Mijają dwa lata, odkąd proboszcz sanktuarium „Marii Śnieżnej” na Górze Iglicznej na Dolnym Śląsku wciąż uchyla się od wykonania kary, którą orzekł sąd. Ksiądz raził turystę paralizatorem, bo ten wszedł na teren jego parafii z psem na rękach. W lutym 2017 roku sąd skazał krewkiego proboszcza na 10 miesięcy ograniczenia …

Czytaj dalej »

Cios PiSIzby SN w neoKRS

W dniach 26–27 marca 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoznał sześć odwołań od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 października 2018 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na cztery z siedmiu stanowisk sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w …

Czytaj dalej »

Polacy ufają NIK

Prawie 50 procent respondentów CBOS ocenia pracę Najwyższej Izby Kontroli zdecydowanie dobrze. NIK cieszy się zaufaniem szerokich grup społecznych – są wśród nich zarówno kierownicy i specjaliści z wyższym wykształceniem, jak i emeryci i rolnicy. Izba ma coraz lepszą opinię wśród osób przez nią kontrolowanych – jej pracę postrzega jednoznacznie …

Czytaj dalej »

Wątpliwości Izby Karnej SN

Sąd Najwyższy w Izbie Karnej przedstawił powiększonemu składowi SN zagadnienie prawne dotyczące wątpliwości co do poprawności procesu powołania przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w następstwie procedury zainicjowanej obwieszczeniem Prezydenta RP z dnia 24 maja 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Rozpoznając …

Czytaj dalej »

PiS Izba SN atakuje TSUE

Komunikat Biura Prasowego Sądu Najwyższego: Na prośbę Izby Dyscyplinarnej publikujemy podjętą w dniu dzisiejszym Uchwałę Zgromadzenia sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wydaną w związku z mającą miejsce w dniu 19 marca 2019 r. rozprawą przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w połączonych sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18. Uchwała …

Czytaj dalej »