Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały (strona 30)

Korporacje prawnicze i trybunały

Sejm może zakazać wstępu

Odmowa wstępu na posiedzenie organu kolegialnego stanowi czynność z zakresu prawa administracyjnego.Wyrokiem z 13 grudnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na czynność Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 maja 2018 r. w przedmiocie odmowy wstępu na posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W złożonej do Wojewódzkiego Sądu …

Czytaj dalej »

Żale pracownika socjalnego

W związku z listem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu jaki został zamieszczony na portalu poprawni.pl informuję, że pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu od wielu lat postulują o podniesienie swoich wynagrodzeń. W latach 2014-2018 wynagrodzenie pracowników MOPR w Poznaniu wzrosło o około 600 zł średnio na etat. …

Czytaj dalej »

Bez nich zamkną sądy

NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa apeluje do Premiera RP o szacunek, godne warunki życia oraz godziwe wynagrodzenie 11 grudzień 2018 11 grudnia 2018r. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wystosowała do Premiera RP Mateusza Morawieckiego apel o wprowadzenie rozwiązań systemowych zmierzających do poprawy sytuacji finansowej pracowników sądów. /więcej:https://ps-solidarnosc.org.pl Poniżej treść …

Czytaj dalej »

Neo KRS to nie KRS

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 11.12.2018 r. w sprawie działalności organu pełniącego funkcję KRS Stwierdzamy, że organ pełniący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, który wbrew postanowieniom Konstytucji RP został wybrany w całości przez polityków, nie posiada legitymacji środowiska sędziowskiego. Potwierdziło to kilkadziesiąt zgromadzeń i zebrań sędziów, a także …

Czytaj dalej »

Zakaz pytań do Luksemburga

Sędzia Ewa Maciejewska została wezwana przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Ocenił on, że Sąd Okręgowy w Łodzi, w którym orzeka Maciejewska, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „wbrew warunkom zapisanym w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”. To nie pierwsze wezwanie łódzkiej sędzi przez rzecznika. W piśmie, datowanym na …

Czytaj dalej »

RPO wycofuje 6. wniosek z TK

RPO wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek z 2016 r. w sprawie niemożności zaskarżenia przez obywatela zastosowania środków przymusu bezpośredniego przez niektóre służby   W składzie orzekającym zasiadają osoby nieuprawnione do orzekania w Trybunale – uzasadnia Rzecznik To szósta taka decyzja Adama Bodnara wobec wcześniej zaskarżonych ustaw dotyczących praw i wolności …

Czytaj dalej »

Blamaż formacji proobronnych

Najwyższa Izba Kontroli dokonała oceny współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami proobronnymi      Działania resortu obrony narodowej w zakresie współpracy z organizacjami proobronnymi nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Przede wszystkim nie wypracowano modelu wykorzystania organizacji proobronnych w systemie obronnym państwa. NIK negatywnie ocenia włączenie organizacji proobronnych do ćwiczeń wojskowych – ANAKONDA-16 …

Czytaj dalej »

Naprawa nie anuluje żądań

7 grudnia br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. akt III CZP 51/18, odmówił podjęcia uchwały. W niniejszej sprawie Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowieniem z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt II Ca 1199/17, przedstawił zagadnienie prawne:„Czy w przypadku wyrządzenia szkody w …

Czytaj dalej »

Adwokaci mediatorami

Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej będzie przyznawać kancelariom adwokackim zaangażowanym w promowanie mediacji znak „Kancelaria Przyjazna Mediacji”. Ułatwi to klientom znalezienie adwokatów, którzy poinformują i doradzą czym są alternatywne metody rozwiązywania sporów, a także ułatwi skorzystanie z usług adwokata-mediatora. Adwokaci, którzy prowadzą mediacje lub popierają tę ideę mogą wypełnić …

Czytaj dalej »

Sędzia uwiązany do łańcucha

Wszczęto postępowanie wyjaśniające wobec sędziego Jarosława Gwizdaka, który startował w wyborach samorządowych na stanowisko radnego oraz prezydenta Katowic; wziął w tym celu bezpłatny urlop Zgodnie z przepisami, sędzia może ubiegać się o mandat posła, senatora i radnego, a na czas kampanii wyborczej przysługuje mu bezpłatny urlop. Według Krajowej Rady Sądownictwa …

Czytaj dalej »