Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały (strona 4)

Korporacje prawnicze i trybunały

P. Juszczyszyn nagrodzony

Sędzia Paweł Juszczyszyn otrzymuje Nagrodę Radia TOK FM im. Anny Laszuk za rok 2019. Decyzję podjęła Kapituła Nagrody. Statuetkę wykonała Małgorzata Mirga-Tas. Redaktor naczelna Radia TOK FM ogłasza nazwisko laureata Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk za rok 2019Redaktor naczelna Radia TOK FM ogłasza nazwisko laureata Nagrody Radia TOK …

Czytaj dalej »

Zakazy niekonstytucyjne

Najnowsze rozporządzenie rządu z 23 października 2020 r. dotyczące zakazów i nakazów w okresie pandemii nadal jest sprzeczne z Konstytucją – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich premierowi Mateuszowi MorawieckiemuZ rozporządzeniem tym obywatele mogli się zapoznać dopiero wraz z publikacją w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło niecałą godzinę przed jego wejściem w życieW …

Czytaj dalej »

To dramat nie tylko kobiet

Kwestia aborcji dotyczy ludzi w najbardziej dramatycznych sytuacjach życiowych.Od kilkudziesięciu lat w Polsce obowiązywało w tej dziedzinie restrykcyjne prawo, które było uznawane za kompromis polityczny i społeczny. W praktyce w wielu miejscach w kraju nie było realizowane (np. w województwie podkarpackim od dwóch lat nie wykonuje się w ogóle zabiegów przerywania ciąży).Ta …

Czytaj dalej »

I.Majcher z immunitetem

Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym nie uchyliła immunitetu sędzi Ireny Majcher. Orzeczenie izby jest ostateczne, co oznacza, że prokuratura nie może już ścigać sędzi za rzekome niedopełnienie obowiązków. Więcej na gazeta.pl Izba Dyscyplinarna SN odroczyła posiedzenie w sprawie immunitetu sędziego Igora TuleiZaplanowane na czwartek (22 października) posiedzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu …

Czytaj dalej »

Fundusz Sprawiedliwości?

Jak Minister Sprawiedliwości dysponuje Funduszem Sprawiedliwości? O kontrolę w tej sprawie RPO prosi NIK po przyznaniu z tego Funduszu 250 tys. zł gminie TuchówKilka tygodni wcześniej nie otrzymała ona dotacji Unii Europejskiej z powodu uchwały dyskryminującej osoby LGBTTymczasem pieniądze z Funduszu powinny być przeznaczane na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie …

Czytaj dalej »

Gdy polityka niszczy prawo

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie przeprowadzenia czynności z udziałem adw. Romana Giertycha Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraża głębokie zaniepokojenie w związku ze sposobem przeprowadzenia czynności z udziałem adw. Romana Giertycha w dniach 15 i 16 października 2020 r. przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Prokuraturę. 15 października 2020 …

Czytaj dalej »

Standard tajemnicy adwokata

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w związku z zatrzymaniem adwokata Romana Giertycha w przeddzień posiedzenia, podczas którego miał występować jako obrońca, przypomina, że zapewnienie poszanowania tajemnicy adwokackiej i prawa do obrony jest obowiązkiem wszystkich organów państwa. Jako polscy sędziowie uważamy, że w demokratycznym państwie prawnym prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy …

Czytaj dalej »

Prywatny osąd to nie wyrok

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z 13 października 2020 r. w sprawie działań nielegalnej Izby Dyscyplinarnej SN wobec SSO Beaty Morawiec Istnieją różne sposoby wyeliminowania sędziego. Jedną z nich jest pozbawienie go autorytetu i jego stygmatyzacja, co jest metodą szeroko stosowaną wobec niepokornych sędziów w państwach autorytarnych. Wydawać by się …

Czytaj dalej »

Nielegalny sąd orzekł

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich w związku z rozpoznawaniem przez Izbę Dyscyplinarną SN wniosku o uchyleniu immunitetu sędzi Beacie Morawiec 12 października 2020 r. Adam Tomczyński, bezpodstawnie przypisując sobie moc wydawania orzeczeń Sądu Najwyższego, stwierdził, że uchyla immunitet sędzi Beaty Morawiec. Jesteśmy przekonani, że żaden niezależny sąd i niezawisły sędzia …

Czytaj dalej »

Sejmowe „tarcze” bezprawne

Uchwalając w „tarczach antykryzysowych” zmiany w kodeksach, Sejm nie dochował własnych wymogów. Wniosek RPO do TrybunałuW czterech tzw. „tarczach antykryzysowych” wprowadzono zmiany do różnego rodzaju kodeksówDoszło do tego bez dochowania wynikających z regulaminu Sejmu szczególnych wymogów prac nad zmianami w kodeksachTo zaś narusza Konstytucję – uznał Trybunał Konstytucyjny wobec zaskarżonych …

Czytaj dalej »