Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały (strona 4)

Korporacje prawnicze i trybunały

Koronawirus w więzieniach

Prawa osób pozbawionych wolności w dobie koronawirusa – odpowiedź Centralnego Zarządu Służby Więziennej na pismo Fundacji ♦ 21 kwietnia br. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z wystąpieniem na temat praw osób pozbawionych wolności w czasie walki z pandemią koronawirusa.  ♦ Według doniesień medialnych i …

Czytaj dalej »

Dzień Sprawiedliwości

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA i Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA organizują po raz kolejny Dzień Wymiaru Sprawiedliwości! W czasach przed pandemią była to okazja do zajęć edukacyjnych w sądach. W tym roku, z uwagi na stan epidemii, Iustitia zaprasza na cykl lekcji z WOS online – zajęcia poprowadzą: sędzia Sądu Najwyższego …

Czytaj dalej »

Prawa ludzi w czasie zarazy

Epidemia nie uchyla prawa do wolności zgromadzeń. HFPC interweniuje ws. protestu przedsiębiorców Mając na uwadze wydarzenia, do których doszło podczas „Protestu przedsiębiorców” 16 maja 2020 r., Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie przypomnieć, że obecnie obowiązujące przepisy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie pozwalają na automatyczne …

Czytaj dalej »

RPO o legalności PiSIzby SN

RPO zgłosił 15 maja udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej z dnia 9 kwietnia 2020 r. (sygnatura: P 7/20) i przedstawił następujące stanowisko: postępowanie powinno ulec umorzeniu w całości z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia.) Chodzi o pytanie, czy Polska zobowiązana jest …

Czytaj dalej »

PiSIzby SN kontratakują

Apel Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w związku z wyborami kandydatów na I Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczpospolita Polska pogrążona jest obecnie w chaosie wyborczym. W ubiegłą niedzielę odbyły się wybory na urząd prezydenta RP, które się nie odbyły. Również w Sądzie Najwyższym odbywają się wybory na kandydatów na I Prezesa SN, …

Czytaj dalej »

Rozprawy w czasach zarazy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przedstawia uwagi (zalecenia) dotyczące funkcjonowania sądów w czasie epidemii koronawirusa w naszym kraju a także informację o niektórych rozwiązaniach w obszarze wymiaru sprawiedliwości w innych krajach.  Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim troska o zdrowie publiczne w Polsce a także poszanowanie konstytucyjnego prawa do sądu.  Jest …

Czytaj dalej »

Milion listów AI

Amnesty International przygotowało raport z wynikami światowymi i efektami Maratonu Pisania Listów „Dziękuję ludziom, którzy mnie wspierali, zmieniliście moje życie i dziękuję Wam wszystkim”.Jose Adrian „Żadne słowa nie wyrażą mojej wdzięczności. Obiecuję, że zrobię więcej. Dla lepszej planety”, Marinel Ubaldo „W ciągu ostatnich kilku miesięcy otrzymywałem wiadomości z wyrazami solidarności …

Czytaj dalej »

RPO o deprecjacji TK

Marszałek Sejmu oczekiwała w środę od Trybunału Konstytucyjnego potwierdzenia dopuszczalności wyznaczenia nowego terminu wyborów Prezydenta RP – wskazuje RPO w opinii dla TK Sytuacja zmieniła się diametralnie po ustaleniach politycznych w ramach rządzącej większości. Wybory 10 maja zostały decyzją polityków odwołane. Skoro się nie odbędą, ma je unieważnić Sąd Najwyższy …

Czytaj dalej »

Wolność słowa prokuratora

ETPC: Konwencja chroni prawo do sądu i wolność słowa prokuratorów: ♦ Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Kövesi przeciwko Rumunii. ♦ Stwierdził w nim, że usunięcie skarżącej ze stanowiska naczelnego prokuratora Krajowego Biura Antykorupcyjnego naruszyło art. 6 (prawo do sądu) i 10 EKPC (wolność słowa). ♦ Helsińska Fundacja …

Czytaj dalej »

Szykanowanie Ewy Wrzosek

Opinia KOS na temat postępowania dyscyplinarnego wobec prok. Ewy Wrzosek Opinie KOS (28(4)/2020) Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji Prokuratora Krajowego żądającego zainicjowania postępowania dyscyplinarnego wobec Ewy Wrzosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. Prokurator Ewa Wrzosek podjęła decyzję procesową o wszczęciu postępowania karnego w …

Czytaj dalej »