Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów – aktualności (strona 2)

Relacje z sądów – aktualności

Przedawnienie przestępstwa kumulatywnego

W dniu 20 września 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Karnej zagadnienia prawnego w sprawie I KZP 7/18 podjął uchwałę następującej treści: ?W wypadku czynu, wyczerpującego znamiona dwóch albo więcej przepisów ustawy karnej, który stanowi przestępstwo podlegające kumulatywnej kwalifikacji prawnej (art. 11 § 2 …

Czytaj dalej »

I znów pytania prejudycjalne do TSUE

Sąd Najwyższy, nie baczac na niechęć PiS do tego typu działań, znowu prosi Luksemburg o rozwianie wątpliwości w sparwach III PO 8/18, III PO 9/18 . W środę 19 września po rozpoznaniu na posiedzeniu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wniosków o udzielenie zabezpieczenia w sprawach z powództwa sędziów SN …

Czytaj dalej »

Pozew za nieleczenia medyczną marihuaną

Matka dziewczynki, która zmarła zanim doczekała się leczenia z wykorzystaniem tzw. medycznej marihuany, mimo, że terapia ta była wcześniej wobec niej zaplanowana, pozwała placówkę medyczną oraz lekarza, który podjął decyzję o odmowie tej formy leczenia. Domaga się zasądzenia od szpitala 150 tys. zł na cel społeczny.Sprawa prowadzona jest w ramach …

Czytaj dalej »

Neofaszyści mogą bezkarnie bić kobiety

Decyzję o umorzeniu postępowania podjęła prokurator Magdalena Kołodziej z warszawskiej prokuratury. ? ?Możesz kopać, pluć, deptać. Możesz za ręce, nogi i szyję wlec kogoś po asfalcie. Jeśli jesteś neofaszystą, nie masz się przy tym czego bać. Nie będzie to przecież agresja, tylko niezadowolenie. Nie będzie to przemoc. A na pewno …

Czytaj dalej »

Autoryzacja czy autocenzura

HFPC zwróciła się do Komitetu Ministrów z pismem dotyczącym wykonania wyroku w sprawie Wizerkaniuk p. Polsce (skarga nr 18990/05). Wyrok dotyczył naruszenia wolności słowa, czyli art. 10 Konwencji, w związku ze skazaniem redaktora naczelnego ?Gazety Kościańskiej? na podstawie art. 49 i w związku z art. 14 prawa prasowego, ze względu …

Czytaj dalej »

Standardy inwigilacji przez specsłużby

Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka zapadł precedensowy wyrok w dwóch połączonych sprawach dotyczących masowej inwigilacji obywateli przez organy państwa. Sprawy stanowią pokłosie doniesień Edwarda Snowdena na temat masowej inwigilacji prowadzonej przez władze USA, m.in. w porozumieniu z rządem Wielkiej Brytanii. HFPC w obu sprawach przedstawiła opinie przyjaciela sądu, w których …

Czytaj dalej »

500 złotych za przeszkodzenie w mszy

Krzycząc, wyszła z kościoła na znak protestu. Sąduznał ją winną przeszkadzaniu w mszy. Anna „Zet” Zawadzka musi zapłacić grzywnę w wysokości 500 złotych. To kara za zakłócanie mszy świętej w stołecznym kościele św. Anny. 3 kwietnia 2016 roku kobieta ostentacyjnie wyszła podczas odczytywania listu biskupów w sprawie aborcji. Po dwóch …

Czytaj dalej »

Skarga nadzwyczajna Z. Ziobry

Prokurator generalny skierował pierwszą skargę nadzwyczajną od postanowienia z 17 kwietnia 2014 roku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim I Wydział Cywilny. Z upoważnienia prokuratora generalnego , jego zastępca Robert Hernand skierował ją do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, na podstawie art. 91 par. 1 ustawy z 8 …

Czytaj dalej »

Zwrot nieruchomości dla parafii

Parafiom Kościoła Rzymskokatolickiego położonym na terenie zaboru pruskiego, które po pierwszej wojnie światowej znalazły się w granicach Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje uprawnienie do wystąpienia z roszczeniami przewidzianymi w art. 61 w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiegow …

Czytaj dalej »

SN: „TK nie może oceniać decyzji SN”

Sąd Najwyższy przesłał do Trybunału Konstytucyjnego stanowisko w sprawie K 7/18 – chodzi o zaskarżenie przez ministra Ziobro do Trybunału Konstytucyjnego pięciu pytań prejudycalnych skierownaych przez SN do TS UE w Luksemburgu. Pierwszy Prezes SN przedstawił stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym w związku z wnioskiem prokuratora …

Czytaj dalej »