Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów – aktualności (strona 28)

Relacje z sądów – aktualności

Pamiętajcie o terminach zawitych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: przewodniczący- sędzia WSA Walentyna Długaszewska po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisówustawy o transporcie drogowym i przekazania sprawy …

Czytaj dalej »

Ruch Narodowy nie jest już partią

W obozie narodowym wielkie zaskoczenie. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o wykreśleniu Ruchu Narodowego z rejestru partii. Powód? Sąd Okręgowy w Warszawie podjął taką decyzję z uwagi na to, że formacja Winnickiego nie złożyła w terminie sprawozdania finansowego za rok 2015. Narodowcy, prawdę mówiąc, zaskoczeni być nie powinni.Działacze Ruchu Narodowego …

Czytaj dalej »

O prawa ubezwłasnowolnionych

Rząd uderzył się w piersi Europejski Trybunał Praw Człowieka zaakceptował jednostronną decyzję polskiego rządu w kolejnej sprawie dotyczącej procedury umieszczania i pobytu w domach pomocy społecznej. Rząd przyznał się do naruszenia konwencji w sprawie pana Adama*, który cierpi na schizofrenię i od 19 lat przebywa wbrew swojej woli w domupomocy …

Czytaj dalej »

Wrocławscy Romowie skarżą rząd

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi skargę 16 osób pochodzenia romskiego, obywateli Rumunii, związaną z wyburzeniem w lipcu 2015 r. przez miasto Wrocław ich domów na koczowisku (osadzie) przy ul. Paprotnej. Rząd ma czas do 8 stycznia 2018 r. na odniesienie się do pytań Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w …

Czytaj dalej »

Kolejna sprawa z Terespola w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi sprawę Syryjczyków, którym Straż Graniczna niezgodnie z prawem uniemożliwiła złożenie wniosku o objęcie ochroną międzynarodową. 20 lipca 2017 r. na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Terespolu stawiło się troje Syryjczyków (dwaj bracia i żona jednego z nich) i prosili oudzielenie im w Polsce ochrony …

Czytaj dalej »

Jak to z grzywną za batonik było

Sąd Najwyższy demaskuje kolejną wpadkę kampanii „Sprawiedliwe Sądy” Sprawa grzywny dla 67-letniej kobiety, za zjedzenie w sklepie batonika za 69 groszy, jest jednym ze sztandarowych przykładów rzekomej patologii w polskim wymiarze sprawiedliwości. Czy jednak rzeczywiście to dobry przykład? „67-letnia mieszkanka Legnicy została oskarżona przez lokalny hipermarket o kradzież jednego batonika. …

Czytaj dalej »

Zwolniony katecheta znowu pracuje

Sąd Okręgowy w Poznaniu przywrócił do pracy na stanowisku nauczyciela historii Piotra Janowicza, który był także katechetą, a jednocześnie należał do związku zawodowego. Sąd przyznał także p. Janowiczowi wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy. Na prośbę HFPC Piotra Janowicza reprezentowali pro bono prawnicy Kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto sp. …

Czytaj dalej »

Wolność sumienia i wyznania cudzoziemca

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej sprawy o sygn. III CSK 241/16, uchylił zaskarżony wyroku Sądu Apelacyjnego w K. i poprzedzający go wyrok wyroku Sądu Okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia. W niniejszej sprawie powód, nieposiadający obywatelstwa polskiego, domagał się nakazania przezSąd stronie pozwanej złożenia oświadczenia …

Czytaj dalej »

Kasacja dla drukarza homofoba

Minister sprawiedliwości – prokurator generalny skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku w sprawie drukarza, który z powodu swych przekonań odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT i wniósł o jego uniewinnienie. Prawomocny wyrok skazujący Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi wyrokiem z 31 marca 2017 r. uznał, że łódzki …

Czytaj dalej »

Prawo cudzoziemki do świadczeń

Kobieta musiała uciekać z dziećmi ze swojego kraju przed znęcającym się nad rodziną mężem. Państwo polskie udzieliło im ochrony uzupełniającej uznając, że powrót cudzoziemki do kraju pochodzenia narazi ją na rzeczywiste ryzyko nieludzkiego i poniżającego traktowania. Po zamieszkaniu w Polsce kobieta wystąpiła o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnegoze względu na konieczność opieki …

Czytaj dalej »