Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów – aktualności (strona 29)

Relacje z sądów – aktualności

Leczenie bólu – prawem człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zajmuje się sprawą osoby cierpiącej na przewlekły ból, której odmówiono refundacji leku zawierającego susz z konopi. Pacjentka cierpi na schorzenie objawiające się silnymi bólami nóg, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie i zmusza ją do poruszania się o kulach. W sprawie została skierowana skargado Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na …

Czytaj dalej »

Nie wykonujemy aborcyjnych wyroków

HFPC skierowała do Komitetu Ministrów Rady Europy wystąpienie dotyczące niewykonania w pełni wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich dotyczących dostępu do legalnej aborcji. W stanowisku podkreślono, że brakuje mechanizmów, które zagwarantują kobietom realną możliwość dostępu do zgodnego z prawemprzerwania ciąży. SPRAWY PRZEGRANE PRZEZ POLSKĘ Wystąpienie HFPC dotyczy trzech …

Czytaj dalej »

Sądowa kontrola odmowy wizy

Według opinii Rzecznika Generalnego TSUE ? państwa członkowskie nie mogą zamykać drogi sądowej w sprawie odmowy wydania wizy Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię dotyczącą obywatela Maroka, któremu Konsul RP w Rabacie odmówił wydania wizy Schengen. Pomimo iż przepisy polskiego prawa wyłączająmożliwość sądowej kontroli takiej decyzji, to cudzoziemiec …

Czytaj dalej »

Sztuka zadawania pytań

Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie ma zdolności sądowej w postępowaniu cywilnym. Tak stwierdził Sad Najwyższy rozpatrując zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, odnośnie możliwości badania w postępowaniu cywilnym (przez sądy powszechne i SN) prawidłowości umocowania osoby fizycznej, objętej aktem jej powołania na wolne stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, do dokonywania …

Czytaj dalej »

Ocena wyboru J. Przyłębskiej bezprawna

Uznania za niekonstytucyjną możliwość badania przez sądy w trybie cywilnym prawidłowości powołania prezesa TK przez prezydenta chciała grupa posłów PiS. Zakwestionowali oni przepisy, na których podstawie sądy cywilne „roszczą sobie prawo” do badania decyzji związanych z powołaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę prezesa TK Julii Przyłębskiej.Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego są niekonstytucyjne …

Czytaj dalej »

Wampir z Bytowa wciąż izolowany

Leszek P., zwany wampirem z Bytowa, jest osobą niebezpieczną i trafi do zamkniętego ośrodka szpitalnego – orzekł w czwartek Sąd Apelacyjny w Gdańsku, oddalając apelację pełnomocnika skazanego. Pod koniec roku mężczyzna zakończy odbywanie kary 25 lat więzienia za zabójstwo i gwałt. Decyzja Sądu Apelacyjnego jest prawomocna. Sąd niższej instancji,uznając w …

Czytaj dalej »

Spór o spór kompetencyjny

Przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się postępowanie w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP a Sądem Najwyższym, wszczęte wnioskiem Marszałka Sejmu z 8 czerwca 2017 r. Trybunał ma rozstrzygnąć, jaki charakter ma opisana w Konstytucji kompetencja Prezydenta do stosowania prawa łaski i czy Sąd Najwyższy może dokonywać jej wiążącej interpretacji. Rzecznik …

Czytaj dalej »

Prawo do pożegnania z umierającym

Rodzina zmarłego więźnia wytoczyła proces zakładowi karnemu, ponieważ uniemożliwił im pożegnanie z umierającym krewnym. W toku postępowania powodowie domagali się od zakładu karnego przeprosin oraz zadośćuczynienia. Sąd w I instancji uznał, że prawo do pożegnania z umierającym więźniem jest dobrem osobistym w rozumieniu kodeksu cywilnego, podlegającym ochronie prawnej. Taka wykładnia, …

Czytaj dalej »

Kasacja po brutalnym zabójstwie

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Prudniku oskarżył Sławomira B. o zabójstwo w zamiarze bezpośrednim Elżbiety S. (art. 148 par. 1 kodeksu karnego). W trakcie zdarzenia, które miało miejsce 25 czerwca 2015 roku w Prudniku, oskarżony szarpał pokrzywdzoną, bił ją po całym ciele, w tym w okolice głowy oraz uciskał rękami na …

Czytaj dalej »

Odrębna własność lokalu

W dniu 25 sierpnia br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 11/17, podjął uchwałę następującej treści: Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego sięw budynku położonym …

Czytaj dalej »