Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów – aktualności (strona 31)

Relacje z sądów – aktualności

Filcyjny obrót towarami

Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące m.in. uszczuplenia i narażenia na uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości oraz tzw. prania brudnych pieniędzy. W dniu 26 lipca 2017 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając na polecenie prokuratora, zatrzymali dwie osoby. Po doprowadzeniu doProkuratury Regionalnej w Poznaniu prokurator ogłosił …

Czytaj dalej »

Okulista naruszył prawa pacjenta

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza wydał wyrok w sprawie z powództwa Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym zasądził zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta na rzecz osoby niewidomej poruszającej się w asyście psa przewodnika przeciwko ośrodkowi okulistycznemu z Krakowa z powodu odmowy udzielenia jej świadczenia zdrowotnego.Rzecznik wytoczył powództwo na rzecz osoby niewidomej, …

Czytaj dalej »

Jaki spór kompetencyjny?

Jak informuje Polska Agencja Prasowa 1 sierpnia Sąd Najwyższy zbada wniosek Prokuratora Generalnego o zawieszenie sprawy kasacyjnej ws. Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA – z powodu badania przez TK sporu kompetencyjnego między prezydentem a SN co do prawa łaski. Według rzecznika SN takiego sporu nie ma; według prezes …

Czytaj dalej »

Opłata egzekucyjna bez VAT

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 97/16, podjął uchwałę następującej treści: Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji …

Czytaj dalej »

Treść księgi wieczystej

Jeżeli w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie występują po stronie powodowej wszystkie osoby uprawnione do złożenia wniosku o dokonanie wpisu (art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 1007 ze zm. …

Czytaj dalej »

Wina osoby trzeciej

Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, choćby osoba ta nie została zidentyfikowana(art. 435 k.c.). …

Czytaj dalej »

Definicja służebności przesyłu

W sprawie z wniosku przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebności przesyłu dla istniejących urządzeń przesyłowych nie jest dopuszczalne ustanowienie służebności przesyłu według innego przebiegu niż istniejący. Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej postanowieniemz dnia 14 marca 2017 r., sygn. akt II Ca …

Czytaj dalej »

Data wysłania pisma procesowego

Siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego rozpoznawał w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych zagadnienie prawne przedstawione przez zwykły skład tego Sądu postanowieniem z 9 marca 2017 r.: ?Czy oddanie pisma procesowego w polskiej placówce operatora pocztowego innego niż operator wyznaczony, o którym stanowi art. 165 § 2 k.p.c., jest równoznaczne …

Czytaj dalej »

Radna PiS musi przeprosić

Gdańska radna PiS Anna Kołakowska ma przeprosić posłankę PO Agnieszkę Pomaską za internetowy wpis o niej: „Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso” – orzekł w poniedziałek Sąd Okręgowy w Gdańsku. Wyrok nie jest prawomocny. Sędzia Maria Kliszcz z Sądu Okręgowego w Gdańsku zdecydowała, że Kołakowska ma też pokryć …

Czytaj dalej »

Węgry naruszyły konwencję. A Polska?

W związku z projektem ustawy o „reformie:”Sądu Najwyższego, zgodnie z którym wszyscy sędziowie maja odejść w stan spoczynku; przypominamy ubiegłoroczny wyrok ETPC w sprawie „dymisji” prezesa Sądu Najwyższego Węgier. Wielka Izba ETPC orzekła, że odwołanie Andrasa Baki ze stanowiska prezesa węgierskiego Sądu Najwyższego w 2011 rokuodbyło się niezgodnie z Europejską …

Czytaj dalej »