Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów – aktualności (strona 32)

Relacje z sądów – aktualności

Trauma ofiary przemocy

Sąd Rejonowy odmówił uwzględnienia wniosku Straży Granicznej o przedłużenie pobytu w ośrodku strzeżonym klientki HFPC, będącej ofiarą brutalnej przemocy w kraju swojego pochodzenia. Cudzoziemkę reprezentował pro bono adw. Michał Jabłoński z kancelarii Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. Kobieta przebywała w ośrodku strzeżonymdla cudzoziemców wraz z mężem i dwójką …

Czytaj dalej »

250. 000 zł dla ofiary gwałtu

Uczennica gimnazjum została zgwałcona przez trzech uczniów tej samej szkoły. Sąd okręgowy rozpoznał sprawę i zasądził na jej rzecz 250 tys. zł od sprawców tytułem zadośćuczynienia. Sprawa była prowadzona w ramach Programu Spraw Precedensowych HFPC, a pełnomocnikiem pro bono powódki był adw. Adam Kempa z kancelarii CMS Cameron McKenna. Do …

Czytaj dalej »

Kasacja na rzecz opozycjonisty

Opozycjonista P.N., który w czasach PRL został pozbawiony wolności, wystąpił o zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie i odbywanie kary, będące przejawem represjonowania za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z 2 kwietnia 2010 roku zasądził od Skarbu Państwana rzecz wnioskodawcy P.N. 25 tysięcy …

Czytaj dalej »

Opłata klimatyczna za smog?

Władze Zakopanego nie będą mogły pobierać opłaty klimatycznej, dopóki miasto boryka się z olbrzymim problemem smogu – orzekł w poniedziałek wojewódzki sąd administracyjny. Sprawę do sądu skierował jeden z turystów, który uznał, że płacenie pod Giewontem podatku od czystego powietrza jest bezzasadne. ?Czyste górskie powietrze? to wyrażenie,które w stolicy polskich …

Czytaj dalej »

Marcin Kącki wygrał w Strasburgu

Marcin Kącki, dziennikarz ?Gazety Wyborczej?, wygrał sprawę z Polską przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Chodzi o opisaną przed dekadą tzw. seksaferę w szeregach Samoobrony. Trybunał uznał, że wyrok polskiego sądu naruszył art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka i nakazał wypłacić dziennikarzowi zadośćuczynienie. W grudniu 2006 r. Kącki opisał, jak Aneta …

Czytaj dalej »

Odszkodowania od Skarbu Państwa

HFPC skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opinię przyjaciela sądu, w której przedstawiła analizę systemu podatkowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem instytucji odszkodowania od Skarbu Państwa za wadliwą decyzję podatkową. HFPC przybliżyła Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka polskie realia, w których podatnicypo długotrwałej batalii z instytucjami państwowymi nie uzyskują odszkodowania, mimo …

Czytaj dalej »

Uchodźca skarży Polskę

Uchodźca z Czeczenii, któremu Straż Graniczna kilkadziesiąt razy odmówiła możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, skarży Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 29 czerwca 2017 roku uchodźca z Czeczenii, któremu Straż Graniczna w Terespolu już 31 razy odmówiła możliwości złożenia wnioskuo udzielenie ochrony międzynarodowej w okresie od …

Czytaj dalej »

15 lat ?więził? brata w DPS

Dzięki interwencji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka częściowo ubezwłasnowolniony mężczyzna mógł opuścić dom pomocy społecznej po piętnastu latach pobytu. Jan Nowak (imię i nazwisko zmienione) został całkowicie ubezwłasnowolniony w grudniu 2001 r. Kilka tygodni później został umieszczony w domu pomocy społecznejna wniosek swojego brata, pełniącego funkcję jego opiekuna prawnego. Pan Jan …

Czytaj dalej »

Odprawa emerytalna po „dyscyplinarce”

W dniu 28 czerwca 2017 r. siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego rozpoznawał w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych istotne zagadnienie prawne przedstawione przez zwykły skład tego Sądu postanowieniem z 24 stycznia 2017 r.: ?Czy pracownikowi samorządowemu przysługuje jednorazowa odprawa z art. 36 ust. 2 oraz art. 38 ust. 3, …

Czytaj dalej »

Ochrona wizerunku policjanta

HFPC złożyła opinię przyjaciela sądu przed Sądem Najwyższym w sprawie dotyczącej ochrony wizerunku funkcjonariuszy publicznych i zasad jego publikacji w prasie. W lokalnym czasopiśmie ?NOWa Gazeta Trzebnicka? ukazały się artykuły dotyczące policjantki jeżdżącej do pracy samochodem, mimo że nie posiadała prawa jazdy. Publikacje zawierałydane funkcjonariuszki oraz jej zdjęcie. Opublikowano też …

Czytaj dalej »