Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów – aktualności (strona 40)

Relacje z sądów – aktualności

Cofnięty wniosek o ubezwłasnowolnienie

Prokurator cofnął wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite pana M., mężczyzny z zespołem Downa. HFPC wstąpiła do postępowania i przedstawiła opinię prawną, w której wskazała wady stosowania ubezwłasnowolnienia. W sprawie uczestniczyła również Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia z Torunia, która wspiera pana M. w życiu codziennym. OTRZYMANIE SPADKU PRZYCZYNĄ UBEZWŁASNOWOLNIENIA? Prokurator …

Czytaj dalej »

Uniewinnienie dziennikarek w służbie

Sąd Rejonowy w Nysie w 7 marca 2017 r. uniewinnił dziennikarkę ?Nowin Nyskich?, Dominikę Wolak, oskarżoną o naruszenie miru domowego, ponieważ odmówiła opuszczenia przychodni weterynaryjnej. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie było monitorowane w ramach prac Obserwatorium Wolności Mediów HFPC. Dziennikarka w połowie lipca 2016 r.na prośbę czytelników przygotowywała materiał prasowy na …

Czytaj dalej »

Naruszenie prawa do obrony

W nieustającym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje problematyka przestrzegania przez sądy przysługującego obywatelom prawa do obrony na każdym stadium postępowania karnego. W ostatnim czasie Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację w dwóch sprawach, w których na etapie postępowania wykonawczego doszło do rażącego naruszenia prawa osób skazanych do obrony. Mec. Tomasz Rychlicki, …

Czytaj dalej »

Ponowny proces sprawcy wypadku

W dniu 27 lutego 2017 r. Sąd Najwyższy podzielił argumenty przedstawione przez ministra sprawiedliwości ? prokuratora generalnego w kasacji wywiedzionej na niekorzyść sprawcy wypadku drogowego, w którym śmierć poniosła małoletnia Martyna M. prawidłowo przekraczająca jezdnię przez wyznaczone przejście dla pieszych. Sprawę Marka Z. Sąd Najwyższyprzekazał do ponownego rozpoznania. Trafne argumenty …

Czytaj dalej »

Zbrodniarz pedofil zostaje w Gostyninie

Zabójca i pedofil Mariusz T. pozostanie w ośrodku w Gostyninie – zdecydował Sąd Najwyższy. Wątpliwości co do decyzji o izolacji przestępcy rozstrzygnął w listopadzie 2016 r. Trybunał Konstytucyjny – uznał sąd. Tzw. „ustawa o bestiach” – czyli dokument o „postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub …

Czytaj dalej »

Procesy za fałszowanie historii RP

Prokuratorzy będą występowali przeciwko osobom i instytucjom, które używają nieprawdziwych i fałszujących historię Narodu Polskiego sformułowań Prokuratorzy mają obowiązek ustalenia, czy w poszczególnych Sądach obecnie toczą się postępowania dotyczące naruszenia dóbr osobistych określonych osób, poprzez użycie sformułowania ?polski obóz koncentracyjny”. Z prośbą taką zwrócił się zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand …

Czytaj dalej »

Skazany po 24 latach od zbrodni

14 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wydał wyrok w sprawie Jana G., oskarżonego przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze o zabójstwo i zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem Ewy P. w nocy z 21 na 22 sierpnia 1993 roku w Zbylutowie w województwie dolnośląskim. Sąd uznał Jana G. za …

Czytaj dalej »

Odszkodowanie za niesłuszny areszt

W związku z zainteresowaniem sprawą oraz licznymi publikacjami na jej temat informujemy, że Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 23 lutego 2017 r., w sprawie o odszkodowanie w wysokości 48 mln zł, z tytułu niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania, oddalił kasację pełnomocnika wnioskodawcy, jako oczywiście bezzasadną. Wnioskodawcawystąpił do Sądu Okręgowego w z …

Czytaj dalej »

Prawidłowość doręczenia przesyłki

16 lutego br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 105/16, podjął uchwałę następującej treści: Doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 k.p.c. może być uznane za dokonane wtedy, gdy przesyłka sądowa została wysłana pod aktualnym adresem oraz imieniem i …

Czytaj dalej »

Utrata więzi rodzinnych

Sąd Najwyższy w sprawie dotyczącej zapłaty zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych rozważał, czy zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego jest możliwe tylko wtedy, gdy więź między członkami rodziny zostaje całkowicie zerwana (na skutek śmierci), czy też wówczas, gdy utrzymywanie tych więzi w normalny sposób nie jest możliwe z uwagi napozostawanie poszkodowanego w …

Czytaj dalej »