Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów – aktualności (strona 50)

Relacje z sądów – aktualności

Oszuści wekslowi skazani

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uznał byłego Prezesa Bankowego Towarzystwa Finansowego – Tadeusza A. oraz byłego radcę prawnego – Roberta B. winnych oszustwa sądowego przy użyciu weksli. Wyrok w tej sprawie zapadł 18 października 2016 roku. Sąd wymierzył oskarżonemu Tadeuszowi A. karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z …

Czytaj dalej »

Nie wyjaśnili dogłębnie sprawy

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjną skarżącego i Rzecznika Praw Obywatelskich uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie o odrzuceniu skargi na bezczynność Wojewody Zachodniopomorskiego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Tym samym NSA zgodził się że skarżącymi, że WSA nie wyjaśnił dostatecznie sprawy. W rozpatrywanej …

Czytaj dalej »

Uchwała 7 sędziów SN o reprywatyzacji

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej tematem reprywatyzacji informujemy, że opublikowane zostało uzasadnienie uchwały, którą w dniu 13 lipca b.r. podjął Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów: Postępowanie administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, toczące się po stwierdzeniu nieważności decyzji odmawiającejustanowienia własności czasowej nieruchomości objętej dekretem z dnia 26 października …

Czytaj dalej »

Kiedy stosować badania DNA

Nieodzowność pobrania wymazu ze śluzówki policzków zachodzi wówczas, gdy dowód ten jest warunkiem koniecznym wykrycia lub identyfikacji sprawcy i pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej lub uniknięcia pociągnięcia do tej odpowiedzialności osoby niewinnej. W taki sposób należy interpretować art. 74 § 2 pkt 3 k.p.k. ? stwierdził Trybunał Konstytucyjny. 11 października …

Czytaj dalej »

Kargul, podejdź do płota….

„Gmina sprzedała drogę do domu i wyjście zostało zagrodzone dwumetrowym płotem bez furtki. Mieszkająca tam pani jest uwięziona w domu, nie da się do niej dojechać?. Takie sygnały dostaje w sprawie mieszkanki Dźwirzyna Rzecznik Praw Obywatelskich. Jednak gmina zapewnia go, że dojazd do domu jest, ale od drugiej strony. RPO …

Czytaj dalej »

Odmowa publikacji wyroku TK

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia uchylił decyzję prokuratury, która odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie braku publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. Zażalenie w tej sprawie złożyła HFPC. ?Dzisiejsze zwycięstwo odbierałbym w kategoriach moralnych, ponieważ decyzja sądu nie oznacza jeszcze, że wyrok z 9 marca zostanie opublikowany. Jest …

Czytaj dalej »

Zwrot wkładu mieszkaniowego

W razie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, co do którego niedopuszczalne jest ustanowienie odrębnej własności lokalu, rozliczenie byłego członka spółdzielni ze spółdzielnią mieszkaniową następuje na podstawie zastosowanych w drodze analogii art. 11 ust. 2 – art. 11 ust. 2[2] ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.o …

Czytaj dalej »

Wniosek o własne ubezwłasnowolnienie

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 38/16 podjął uchwałę następującej treści: Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć także osoba, która ma być ubezwłasnowolniona. Uchwała została podjęta w wyniku rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjnyw Katowicach: ?Czy osoba, która występuje o swe …

Czytaj dalej »

Ubóstwo rodziny a prawo do dziecka

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że sąd rodzinny ?w wyniku interwencji samego ministra sprawirdliwości Zbigniewa Ziobry zmienił swoje postanowienie o odebraniu sześciorga dzieci p. Wojciechowi z Łodzi. Rodzeństwo zostanie przy ojcu. Czy sądy rzeczywiści odbierają dzieci rodzicom z powodu biedy? Oto kulisy rozstrzygnięć, o których ani resort, ani narodowe media nie wspominają. …

Czytaj dalej »

Sprawa marszu ONR u RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich zajmie się sprawą umorzenia śledztwa ws. marszu ONR 30 września 2016. Postanowienie prokuratora ws. marszu ONR budzi wątpliwości – mówił we „Wstajesz i wiesz” na antenie TVN24 Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. We wtorek prokuratura umorzyła dochodzenie ws. manifestacji ONRw Białymstoku. Prokuratura uzasadnia umorzenie śledztwa ws. …

Czytaj dalej »